Giải bài tập Vật lý 10 bài 39: Độ ẩm của không khí

Giải bài tập Vật lý 10 bài 39

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 học tốt hơn môn Vật lý, VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi bài tập Vật lý trang 213, 214 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh và chính xác bài tập Vật lý. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: Giải bài tập Vật lý 10 bài 39: Độ ẩm của không khí.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 39: Độ ẩm của không khí

Bài 1 (trang 213 SGK Vật Lý 10): Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độ ẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.

Lời giải:

Độ ẩm tuyệt đối a của không khí trong khí quyển là đại lượng đo bằng khối lượng m tính ra gam của hơi nước có trong 1 m3 không khí. Đơn vị của a là g/m3.

Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa. Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở một nhiệt độ xác định, có đơn vị là g/m3.

Bài 2 (trang 213 SGK Vật Lý 10): Độ ẩm tỉ đối là gì? Viết công thức và nêu ý nghĩa của đại lượng này.

Lời giải:

Độ ẩm tỉ đối f của không khí trong khí quyển là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ.

Công thức độ ẩm tỉ khối: f\ \ =\ \frac{a}{A}.100%

Ý nghĩa của độ ẩm tỉ đối: Độ ẩm tỉ đối cho biết mức độ ẩm của không khí tức còn bao nhiêu phần trăm nữa thì hơi nước trong không khí sẽ đạt đến giá trị bão hòa.

Bài 3 (trang 213 SGK Vật Lý 10): Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học.

Lời giải:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 39

Bài 4 (trang 213 SGK Vật Lý 10): Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?

A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilogam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilogam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilogam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

Lời giải:

Chọn C

Bài 5 (trang 214 SGK Vật Lý 10): Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

Lời giải:

Chọn A.

Bài 6 (trang 214 SGK Vật Lý 10): Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô nặng hơn hay không khí ẩm nặng hơn?

Tại sao? Cho biết khối lượng mol của không khí là μ = 29 g/mol

A.Không khí khô nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí có khối lượng lớn hơn.

B. Không khí ẩm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì nước có khối lượng lớn hơn.

C. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

D. Không khí ẩm nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí ẩm có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí khô.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 7 (trang 214 SGK Vật Lý 10): Mặt ngoài của một cốc thủy tinh đang đựng nước đá thường có nước đọng thành giọt và làm ướt mặt cốc. Giải thích tại sao?

Lời giải:

Trong không khí luôn tồn tại hơi nước. Khi nhiệt độ giảm đến một giá trị nào đó thì hơi nước trong lớp không khí ở sát mặt ngoài cốc thủy tinh trở nên bão hòa và đọng lại thành sương, tạo thành giọt làm ướt mặt ngoài của thành cốc.

Bài 8 (trang 214 SGK Vật Lý 10): Không khí ở 30oC có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy xác định độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 30oC.

Lời giải:

Theo đề bài đã cho: Ở 30oC độ ẩm tuyệt đối của không khí là:

a = 21,53 g/m3

Tra bảng 39.1(SGK) ta thấy ở 30oC không khí có độ ẩm cực đại là:

A = 30,29 g/m3

(Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa tính theo đơn vị g/m3. Giá trị của A tăng theo nhiệt độ). Vậy độ ẩm tỉ đối của không khí ở 30oC là:

f=\frac{a}{A}=\ \frac{21,53}{30,29}=\ 71,1%

Bài 9 (trang 214 SGK Vật Lý 10): Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 23oC và có độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 30oC và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn?

Lời giải:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 39

Đánh giá bài viết
1 1.534
Sắp xếp theo

Giải Lý 10

Xem thêm