Giải bài tập Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao trong học tập, đặc biệt môn Vật lý, VnDoc.com xin mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu: Giải bài tập Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý, qua tài liệu này các bạn học sinh sẽ học cách giải nhanh các bài tập một các hiệu quả nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Nội dung chính: Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong bảng 7.1

nt\triangle t_1\triangle t'
10,398
20,399
30,408
40,410
50,406
60,405
70,402
Trung bình

Bài 1 (trang 44 SGK Vật Lý 10): Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian. Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Hoàn thành bảng:

Nt\triangle t_1\triangle t'
10,3890,0060,001
20,3990,0050,001
30,4080,0040,001
40,4100,0060,001
50,4060,0020,001
60,4050,0010,001
70,4020,0020,001
Trung bình0,4040,0040,001

Phép đo này là phép đo trực tiếp.

Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo sẽ được như sau:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7

Bài 2 (trang 44 SGK Vật Lý 10): Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách giữa s giữa 2 điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm.Tính sai số phép đo này và viết kết qủa đo.

Lời giải:

Sai số của phép đo này là:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7

Bài 3 (trang 44 SGK Vật Lý 10): Cho công thức tính vận tốc tại B:

v\ =\ \frac{2s}{t} và gia tốc tự do g\ =\ \frac{2s}{t^2}

Lời giải:

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

Trả lời:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 7

Bài tiếp theo: Giải bài tập Vật lý 10 bài 8: Thực hành - Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Đánh giá bài viết
12 10.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Lý 10 Xem thêm