Giải bài tập Vật lý 10

Giải bài tập Vật Lý 10 nhằm giúp các bạn có lời giải hay bài tập vật lý Để học tốt Vật Lý 10, Giải Vật Lý 10 hay nhất

MỤC LỤC Giải Bài Tập Vật Lý 10 Cơ Bản

Phần Một: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4: Sự rơi tự do

Bài 5: Chuyển động tròn đều

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Ôn tập chương 1: 

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 10: Ba định luật Niu-tơn

Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Bài 13: Lực ma sát

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 16: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 22: Ngẫu lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Bài 24: Công và Công suất

Bài 25: Động năng

Bài 26: Thế năng

Bài 27: Cơ năng

Phần Hai: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Bài 39: Độ ẩm của không khí

Bài 40: Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Mục lục Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài 2: Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Bài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 6: Sự rơi tự do

Bài 7: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc

Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Bài 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 11: Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài 12: Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 13: Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Bài 14: Định luật I Niu-tơn

Bài 15: Định luật II Niu-tơn

Bài 16: Định luật III Niu-tơn

Bài 17: Lực hấp dẫn

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 19: Lực đàn hồi

Bài 20: Lực ma sát

Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 23: Bài tập về động lực học

Bài 24: Chuyển động của hệ vật

Bài 25: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Tĩnh học vật rắn

Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Bài 30: Thực hành: Tổng hợp hai lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 33: Công và công suất

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 36: Thế năng đàn hồi

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Bài 39: Bài tập về các định luật bảo toàn

Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học chất lưu

Bài 41: Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Phần 2: Nhiệt học

Chương 6: Chất khí

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Bài 45: Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 46: Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy - xác

Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép

Bài 49: Bài tập về chất khí

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 50: Chất rắn

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

Bài 57: Thực hàng: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học