Bé học Tiếng Anh qua truyện ngắn: Ali and the magic carpet

1 864

Bé học Tiếng Anh qua truyện ngắn: Ali and the magic carpet

Ali là một cậu bé và câu chuyện Ali và chiếc thảm thần nói về cuộc phiêu lưu của cậu bé Ali trên chiếc thảm phép thuật này. Vậy thảm thần đã đưa Ali tới những nơi nào và Ali đã học được những gì qua hành trình này. Các bé phiêu lưu trên chiếc thảm phép thuật cùng Ali và học Tiếng Anh cùng VnDoc.com ngay thôi!

Bé học Tiếng Anh qua bài hát: Time for another year

Video học tiếng Anh cho trẻ em: Old MacDonald Had A Farm

Truyện cổ tích song ngữ dành cho trẻ em: Ước muốn duy nhất cho ngày Giáng sinh

Mời các bé cùng nghe câu truyện Ali and the magic carpet:

Các bé cùng đọc câu truyện Ali and the magic carpet nhé:

One very hot day Ali finds a carpet in his uncle's shop.

"What's this?"

Suddenly the carpet jumps! It moves and flies off into the air.

"Hey!" "What's happening?"

A loud booming voice comes from the carpet.

"Welcome, O master. I am a magic carpet."

First they fly high up into the sky and then they land in a jungle. It is hot and wet and it's raining.

Then they fly to the desert. It is very, very hot and dry.

"It is very, very hot today!"

After that they fly to the South Pole. There is lots of ice and snow. It's freezing.

"Brrr!"

"Where are we now? I can't see!"

"In the mountains. Can you see me?"

"It's very foggy."

Then they fly to a forest. It's very windy there.

"Oh, it's windy in the forest!"

Then they fly to an island in the sea. There is thunder and lightening.

"Aaagh! Let's go home!"

"What a storm!"

Finally they fly back home. The carpet lands in the shop and Ali gets off.

"Wow! What an adventure!"

Sau đây thì các bé cùng làm bài tập nào:

Bé học Tiếng Anh qua video

Video học tiếng Anh cho trẻ em

Tiếng Anh cho bé tiểu học‎

Dưới đây là đáp án bài tập, các bé xem mình đã làm đúng chưa nhé:

Tiếng Anh trẻ em theo chủ đề

Từ vựng tiếng Anh trẻ em

Đánh giá bài viết
1 864
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm