Số đếm Tiếng Anh từ 1 đến 10

Tài liệu hướng dẫn bé học đếm số từ 1 đến 10 bằng Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ tài liệu Bé học Tiếng Anh qua video do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm video hướng dẫn đọc số đếm Tiếng Anh chi tiết giọng chuẩn người bản ngữ, số đếm Tiếng Anh có phiên âm giúp bạn đọc dạy bé hiệu quả.

Video dạy bé học số Tiếng Anh từ 1 đến 10

Đếm số bằng Tiếng Anh từ 1 đến 10

- One /wʌn/ : số 1

One Apple: Một quả táo

- Two /tuː/ : số 2

Two dogs: Hai con chó

- Three /θriː/ : số 3

Three books: Ba quyển sách

- Four /fɔː(r)/ : số 4

Four apples: Bốn quả táo

- Five /faɪv/ : số 5

Five cats: Năm con mèo

- Six /sɪks/: số 6

Six flowers: Sáu bông hoa

- Seven /ˈsevn/ : số 7

Seven apples: Bảy quả táo

- Eight /eɪt/ : số 8

Eight cats: Tám con mèo

- Nine /naɪn/ : số 9

Nine flowers: Chín bông hoa

- Ten /ten/ : số 10

Ten apples: Mười quả táo

Trên đây là toàn bộ cách phát âm, ví dụ và video về Số đếm Tiếng Anh từ 1 đến 10. Mời các bậc phụ huynh, quý thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh trẻ em khác như: Tiếng Anh mẫu giáo (4 - 6 tuổi), Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi), ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 12.334
Sắp xếp theo
    Từ vựng tiếng Anh Xem thêm