Bài tập về phát âm và trọng âm trong Tiếng Anh

Bài tập về phát âm và trọng âm trong Tiếng Anh

Bài tập về phát âm và trọng âm trong Tiếng Anh có đáp án giúp bạn nắm vững quy tắc trọng âm, từ đó làm tiền đề phát âm Tiếng Anh tốt. Bài tập kèm theo đáp án, giúp bạn ôn tập Tiếng Anh tốt nhất. Các bạn nên kết hợp việc làm bài tập và thực hành để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh.

6 bước nhớ như in trọng âm Tiếng Anh

Bài tập về dấu trọng âm Tiếng Anh - từ có 3 âm tiết

Một số quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh

Bài tập về trọng âm trong Tiếng Anh trực tuyến

Bài tập trực tuyến về phát âm trong Tiếng Anh

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

1. a. nature b. change c. gravity d. basic

2. a. darkness b. warmth c. market d. remark

3. a. trays b. says c. bays d. days

4. a. knees b. papers c. trees d. bats

5. a. because b. nurse c. horse d. purpose

6. a. marriage b. massage c. collage d. shortage

7. a. enough b. tough c. laugh d. though

8. a. breathe b. with c. thermal d. clothing

9. a. education b . individual c. procedure d. producti

10. a. released b. pleased c. passed d. housed

11. a. helped b. struggled c. remarked d. watched

12. a. airports b. suitcases c. things d. calculators

13. a. fills b. adds c. stirs d. lets

14. a. cease b. chase c. increase d. raise

15. a. shops b. notes c. mouths d. books

Video học Tiếng Anh English Pronunciation - Syllables and Word Stress

Video học Tiếng Anh trên sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về trọng âm của từ và âm tiết trong Tiếng Anh, giúp bạn học Tiếng Anh tốt nhất. Các bạn nên học Tiếng Anh thường xuyên và kết hợp các kỹ năng với nhau để dần hoàn thiện khả năng Tiếng Anh của mình.

Chúc các bạn học Tiếng Anh vui vẻ!

Đánh giá bài viết
126 152.097
Sắp xếp theo
    Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm