Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề Quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 91 KB

Quy định tiêu chí đánh giá công việc của nhân viên Quy định tiêu chí đánh giá công việc của nhân viên Quy định tiêu chí đánh giá công việc

Quy định tiêu chí đánh giá công việc của nhân viên
 • Phát hành: Tổng hợp
 • VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết quy định tiêu chí đánh giá công việc của nhân viên để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về những quy định và tiêu chí đánh giá công việc của nhân viên.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 65 KB

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ Tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ là mẫu tờ trình được lập ra để trình về việc miễn nhiệm cán bộ của đơn vị doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 98 KB

Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình báo về việc bổ nhiệm cán bộ cho doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 100 KB

Đơn xin xác nhận công tác Đơn xin xác nhận công tác Mẫu đơn xin xác nhận quá trình công tác

Đơn xin xác nhận công tác
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Đơn xin xác nhận công tác sử dụng để trình lên thủ trưởng các cơ quan, tổ chức xem xét và chấp nhận cho người được điều động công tác theo nguyện vọng của cá nhân hoặc kế hoạch nhân sự trong doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin xác nhận công tác tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 203 KB

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp kết quả đánh giá nhân viên của nhân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 57 KB

Mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động Mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động Quyết định thanh lý hợp đồng lao động

Mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thanh lý hợp đồng lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 71 KB

Mẫu danh sách công nhân viên được đào tạo Mẫu danh sách công nhân viên được đào tạo Danh sách công nhân viên được đào tạo

Mẫu danh sách công nhân viên được đào tạo
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu danh sách công nhân viên được đào tạo là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách cán bộ, công nhân viên được tham gia đào tạo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu danh sách tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 63 KB

Mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo Mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo Thông báo tổ chức khóa đào tạo

Mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ công nhân viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu thông báo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 64 KB

Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo Thông báo kế hoạch đào tạo

Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kế hoạch đào tạo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo kế hoạch đào tạo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 68 KB
Có tất cả 488 tài liệu.