Đơn xin xác nhận công tác

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài viết Mẫu đơn xin xác nhận công tác  để hiểu hơn về đơn xin xác nhận công tác và cách viết đơn chuẩn nhất.

Đơn xin xác nhận công tác là gì? Giấy xác nhận công tác hay còn được gọi là giấy xác nhận nghề nghiệp; giấy xác nhận công việc; đơn xin xác nhận của đơn vị công tác. Thường được dùng cho nhiều mục đích như: xin visa thị thực, làm thẻ tín dụng, vay vốn ngân hàng… Trong đó bài viết này VnDoc sẽ nói rõ về định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận công tác cùng cách viết, mẫu đơn chi tiết cho các bạn tham khảo.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận công tác là gì?

Đơn xin xác nhận công tác là mẫu đơn được sử dụng để trình lên thủ trưởng các cơ quan, tổ chức xem xét và chấp nhận cho người được điều động công tác hoặc làm giấy tờ căn cứ xác minh thời gian công tác ở đơn vị đó. Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong công việc khi cần xác nhận thời gian làm việc của mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin xác nhận...

Văn bản này được dùng với nhiều mục đích khác nhau như làm visa, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học,… giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đặc biệt, không ít lao động khi tìm kiếm công việc mới, nhà tuyển dụng yêu cầu phải có giấy xác nhận công tác để làm bằng chứng chứng minh cho kinh nghiệm của ứng viên. Lúc này, giấy xác nhận công tác là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc.

2. Mẫu đơn xin xác nhận công tác số 1

Mẫu đơn xin xác nhận công tác

Nội dung cơ bản của đơn xin xác nhận công tác như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

..............., ngày........tháng......năm 20..........

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ...................................................................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ................................................................................................

Số CMND: .................... Ngày cấp: ............................ Nơi cấp: ………………

Số điện thoại nhà: .................................. Số ĐTDĐ: .......................................

Hiện đang làm việc tại: ....................................................................................

Chức danh/chức vụ: ........................................................................................

Địa chỉ cơ quan: ...............................................................................................

Điện thoại liên lạc: ............................................................................................

Ngày vào làm việc: ............................................................................................

Lý do xác nhận công tác: ..................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUANNGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu giấy xin xác nhận công tác số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

Theo đề nghị của:........................................

Ông/Bà :...................................................

Ngày sinh:.................................................

Số CMND:......................................................

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

1. Đơn vị công tác:............................................

2. Địa chỉ:............................................

3. Điện thoại, Fax:............................................

4. Vị trí công tác:............................................

5. Phòng/Ban:............................................

6. Thời gian làm việc:............................................

7. Loại hợp đồng lao động:............................................

Trân trọng!

…, ngày ….. tháng ….. năm …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

4. Mẫu giấy xác nhận công tác số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------ab---------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là:......................................................

Địa chỉ:...............................................

Số CMND: ..........................Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:..............................

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác như sau:

Công ty:..............................................................................

Địa chỉ:..............................................................................

Điện thoại: .......................................Fax:.......................................

Vị trí công tác:..............................................................................

Phòng/Ban :

Loại Hợp đồng lao động: Thời hạn 1 năm; Thời hạn 2 năm; Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:...................................

Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Cách viết Đơn xin xác nhận công tác

1. Phụ thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Người khai ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình: xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

3. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

4. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

5. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

6. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

7. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

8. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

9. Trong quá trình làm việc, trong nội bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều ví trí, nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên ghi chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

10. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
71 459.377
Sắp xếp theo
    Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm