Bộ đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên:…………………………………………………..Lớp:………….
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI SỐ 1:
I/ TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1/
16
1
2
1
m
thì m = ?
a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 2
2/ Biết a.c = b.d thì tỉ lệ thức sai là:.
a/
d
c
b
a
b/
c
d
b
a
c/
c
b
d
a
d/
b
c
a
d
3/ a
n
.a
2
=
a/ a
n-2
b/ ( 2a)
n+2
c/ ( a.a)
2n
d/ a
n+2
e/ a
2n
4/ 10
8
: 2
8
=
a/ 5
16
b/ 5
8
c/ 20
8
d/ 20
16
5/ Tập hợp R gồm:
a/ Q Z b/ I Z c/ Q I d/ I N
6/
121
09,0
= ?
a/
11
3,0
b/
11
03,0
c/
11
09,0
d/
121
3,0
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
1/ Tính: a/
b/
3
5
:
2
1
2
3
5
:5.7
2/ Tìm x: a/ x : ( 2,14 ) = ( - 3,12 ) : 12 b/ 3x + 7x 15 = 8,5
3/ Hưởng ng phong trào kế hoạch nhỏ của trường. Ba lớp 7A, 7B, 7C thu được tổng 192 kg giấy
vụn. Biết rằng số dấy vụn của ba lớp lần lượt tỉ l vói 9 : 7 : 8. y tính số ki-lô-gam giấy vụn của từng
lớp?
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên:…………………………………………………..Lớp:………….
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI SỐ 2:
I/ TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1/ Kết quả của phép tính :
2
5
3
2
5
2
là:
a/
30
73
b/ 0 c/
30
30
d/
67
30
2/ Thương của phép chia ( - 39)
2
: 13
2
:
a/ 3 b/ -3 c/ 9 d/ -9
3/ Từ tỉ lệ thức:
d
c
b
a
( với a,b,c,d
0 ) ta thể suy ra :
a/
c
b
d
a
b/
a
c
b
d
c/
b
d
c
a
d/
c
d
b
a
4/ Số 0,(4) được viết dưới dạng phân số là:
a/
9
1
b/
9
2
c/
9
3
d/
9
4
5/ Nếu
4x
thì x = ?
a/ -2 b/ 2 c/ 16 d/ -16
6/ Số 60,996 ? (Làm tròn số đến số thập phân thứ 2 )
a/ 60,99 b/ 61,00 c/ 60,90 d/ 61,90
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
1/ Tính: a/
4
1
2
1
.10
3
b/
5
3
:
7
2
28
5
3
:
7
2
16
2/ Tìm x: a/
6
5
25,0
12
11
x
b/ 3,5 . x + ( - 1,5)x + 2,9 = - 4,9
3/ Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4 : 3 : 5. Chu vi tam giác 36 dm.Tính độ dài 3 cạnh của tam giác
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên:…………………………………………………..Lớp:………….
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI SỐ 3:
I/ TRẮC NGHIỆM ( 3điểm ) Khoanh tròn vào ch cái đứng trước câu trả lời đúng
1/ Kết quả của phép tính :
4
3
2
1
là:
a/
4
5
b/
4
1
c/
4
1
d/
4
5
2/ Thương của phép tính ( 0,3)
10
: ( 0,3)
5
là:
a/ 1
2
b/ 1
5
c/ ( 0,3)
2
d/ ( 0,3)
5
3/ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
a/
2
1
2
1
b/
2
1
2
1
c./
2
1
2
1
4/ Cho tỉ lệ thức
d
c
b
a
( với a,b,c,d 0 ) ta thể suy ra :
a/
b
d
c
a
b/
c
d
b
a
c/
a
c
b
d
d/
c
b
d
a
5/ Cho
2
2
32
n
thì n ( n N) bằng:
a/ 8 b/ 4 c/ 16
6/ Cho
3x
thì x
2
bằng:
a/ 3 b/ 9 c/ 81 d/ 18
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
1/ Tính nhanh
a/ ( -6,5 ) .2,8 + 2,8 . ( - 3,5 ) b/ ( -2,5). ( -4) . ( -7,9)
2/ Tính
a/ ( - 0,3)
3
b/
4
4
1
3
3/ Tính số học sinh của hai lớp 7C 7D. Biết lớp 7C ít hơn lớp 7B 4 học sinh tỉ s học sinh của
2 lớp 8 : 9.
4/ Tìm x biết
a/
2,06,1 x
= 0 b/
5
4
7
3
5
2
1
x
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1 gồm 5 đề kiểm tra khác nhau với thời gian làm bài 45 phút, sẽ hệ thống lại các kiến thức được học trong chương 1 Đại số 7, từ đó giúp các em ôn tập chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 mới nhất do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ 5 đề thi tại đây: Bộ đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1. Ngoài ra, để ôn tập thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm