Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 học kì 2 Trường TH và THCS Vĩnh Bình Bắc, Kiên Giang năm 2019 - 2020

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 học kì 2 Trường TH và THCS Vĩnh Bình Bắc, Kiên Giang năm 2019 - 2020 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, hệ thống kiến thức được học trong chương 3 Thống kê và chương 4 Biểu thức Đại số môn Toán lớp 7 học kì 2. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 học kì 2 Trường TH và THCS Vĩnh Bình Bắc, Kiên Giang năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 45 phút trên VnDoc với đầy đủ các môn, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập và thầy cô tham khảo ra đề cho học sinh.

Trường TH – THCS Vĩnh Bình Bắc                Kiểm tra 1 tiết – Môn toán 7

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Ngày kiểm tra:...../..../2020

Lớp: 7

Điểm

Lời phê

A/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm). Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

a. 2(x+y).

b. 3x4+1.

c. \frac{1}{2}x3y2z.

d. x2- y2.

Câu 2. Giá trị của biểu thức 3m - 2 tại m = 2 là:

a. 4.

b. 5.

c. 7.

d. 8

Câu 3. Kết quả của phép cộng 2xy3+3xy3 là:

a. 5xy3

b. 6xy3

c. 5x2y6

d. 6x2y6

Câu 4. Bậc của đơn thức -2x5y2z là:

a. 6

b. 7

c. 8

d. -2

Câu 5. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 4xyz?

a. 4xy2z

b. 4x2yz

c. 4xyz2

d. -3xyz

Câu 6. Đa thức thu gọn của đa thức 3x + 2y - 2y +5 là:

a. 3x + 4y + 5

b. 3x + 5

c. 3x – 4y + 5

d. 3x – 4y – 5

Câu 7. Bậc của đa thức 2x4y - 8x2y + 10xy là:

a. 10

b. 8

c. 5

d. 3

Câu 8. Kết quả của x+y+x-y là:

a. 2y

b. 2x

c. 2x+2y

d. 2x-2y

B/ TỰ LUẬN: (6 điểm).

Câu 1. (3 điểm): Điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

Số điểm (x)

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

5

4

9

7

8

3

N = 36

a). Dấu hiệu ở đây là gì? số các giá trị là bao nhiêu?

b). Điểm trung bình bài kiểm tra một tiết của học sinh lớp 7A là bao nhiêu?

c). Mốt của dấu hiệu M0 là bao nhiêu?

Câu 2. (3 điểm): Cho hai đa thức:

A= 2x4 + 5xy - 2x + 5

B= 6x4 - 3x3 + 2x - 4

a).Tính A + B.

b). Tính A – B.

c). Tính B – A.

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 học kì 2 Trường TH và THCS Vĩnh Bình Bắc, Kiên Giang năm 2019 - 2020, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 360
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm