Các đề ôn tập kiểm tra chương 3 Đại số 7

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Bộ đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 3 bao gồm 4 đề khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương 3 Đại số 7 phần Thống kê. Mời các em tải về để xem đầy đủ 4 đề của bộ đề.

Các đề ôn tập kiểm tra chương 3 Đại số 7 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô ra đề. Sau đây mời các bạn tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 7 - ĐỀ 1

I. Trắc nghiệm: Hãy chọn câu trả lời đúng

Bài 1: Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

Số từ dùng sai trong mỗi bài(x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Số bài có từ sai (n)

6

12

3

6

5

4

2

2

5

1) Dấu hiệu là:

A. Các bài văn

B. Thống kê số từ dùng sai

C. Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh một lớp 7

D. số học sinh lớp 7

2) Tổng số bài văn của học sinh được thống kê là:

A. 36

B. 45

C. 38

D. 50

3) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 9

B. 45

C. 9

D. 6

4) Mốt của dấu hiệu là :

A. 12

B. 8

C. 0 và 3

D. 1

5) Tổng các giá trị của dấu hiệu là:

A. 45

B. 148

C. 142

6) Tần số của giá trị 6 là:

A. 2

B. 3

C. 0

7) Giá trị của dấu hiệu được kí hiệu là:

A. x

B. X

C.Y

D. N

8) Tần số của dấu hiệu được kí hiệu là:

A .N

B. n

C.

D. X .

Bài 2: Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của các học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

7

4

4

6

6

4

6

8

7

8

7

3

6

4

8

5

6

10

9

8

4

7

9

5

5

5

3

7

2

7

6

7

8

6

10

3

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b)Lập bảng tần số và nhận xét

c)Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm M0

d) Tính tỉ lệ % các bài dưới trung bình (nghĩa là dưới 5 điểm)

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

Bài 3: Một giáo viên dạy thể dục theo dõi quãng đường chạy của 10 học sinh (tính theo mét). Và tính được trung bình mỗi học sinh chạy được 30 mét. Do có thêm một học sinh đăng kí chạy sau, nên khi học sinh này chạy xong giáo viên tính lại thì trung bình mỗi học sinh chạy được 31 mét. Tính quãng đường học sinh đăng kí sau đã chạy?

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 7 - ĐỀ 2

Bài 1: Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau :

7

4

7

6

6

4

6

8

8

7

8

6

4

8

8

6

9

8

8

7

9

5

5

5

7

2

7

6

7

8

6

10

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị?

b) Lập bảng “tần số” và nhận xét

c) Tính số trung bình cộng và tìm M0

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

e) Tính tỉ lệ % bài có điểm dưới trung bình

Bài 2 : Điểm kiểm tra “1 tiết” môn Toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Điểm (x)

7

8

9

10

Tần số (n)

5

3

n

1

Biết . Hãy tìm giá trị của n.

Bài 3: Bạn Hoa có điểm trung bình của 7 bài kiểm tra là 8,5 (không tính hệ số). Bạn có 6 bài kiểm tra lần lượt là 7; 8; 9; 10; 10; 6 còn một bài bạn quên mất điểm số của mình. Em hãy giúp bạn Hoa tìm điểm số của bài kiểm tra đó?

Bài 4: Cho bảng thống kê sau :

Điểm số(x)

Tần số(n)

5

6

7

9

3

x

y

8

= 7,25

N = 20

Tìm x, y còn thiếu trong bảng trên

Bài 2: Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

7

5

4

6

6

4

6

5

8

8

2

6

4

8

5

6

9

8

4

7

9

5

5

5

7

2

7

5

5

8

6

10

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “ tần số ” và nhận xét.

b. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

c. Giả sử em được điểm bài kiểm tra môn Toán HKI là 10, em hãy nêu hai kinh nghiệm để học tốt.

Bài 3: Trong cuộc tìm hiểu về số tuổi nghề của 100 công nhân ở một công ty có bảng sau :

Số tuổi nghề (x)

Tần số (n)

4

5

…..

8

25

30

15

= 5,5

N = 100

Do sơ ý người thống kê đã xóa mất một phần bảng. Hãy tìm cách khôi phục lại bảng đó.

Ngoài 4 đề ôn tập kiểm tra chương 3 Đại số 7, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
32 12.928
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm