Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 7 có đáp án - Đề 2

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 2 - Đề 2 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án với thời gian làm bài 45 phút, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 7 chương 2 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Nếu y = k.x ( k 0 ) thì:

A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k

C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k

D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k

2. Nếu y = f(x) = 2x thì f(3) = ?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

3. Nếu điểm A có hoành độ bằng 2, tung độ bằng 3 thì tọa độ điểm A là :

A. (3 ;2)

B. (2 ;3)

C. (2 ;2)

D. (3 ;3)

4. Điểm A(1; 2) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ:

A. I ;

B. II ;

C. III ;

D. IV

5. Điểm thuộc trục hoành thì có tung độ bằng:

A. 0 ;

B. 1 ;

C. 2 ;

D. 3

6. Điểm thuộc trục tung thì có hoành độ bằng:

A. 3 ;

B. 2 ;

C. 1 ;

D. 0

7. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a # 0) thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:

A. \frac{1}{a}

B. a ;

C. - a ;

D. -\frac{1}{a}

8. Chọn câu trả lời đầy đủ nhất trong các câu sau:

A. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) là một đường thẳng;

B. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) đi qua gốc tọa độ;

C. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) không đi qua gốc tọa độ;

D. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

9. Cho hàm số y = f(x) = x + 5. Thì f(-5) là:

A. -5 ;

B. 0 ;

C. 5 ;

D. 10

10. Cho hàm số y = f(x) = -x2+ 3. Thì f(-2) là:

A. 7 ;

B. -7 ;

C. -1 ;

D. 1

II/ TỰ LUẬN: (7điểm)

Bài 1: (1điểm) Ba bạn An, Hưng, Dương có tổng công 90 viên bi, số bi của ba bạn An, Hưng, Dương làn lượt tỉ lệ thuận với 2;3;4. Tính số bi của mỗi bạn?

Bài 2: (1điểm). Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày . Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Bài 3: (4điểm)

a/ Trong mặt phẳng Oxy, vẽ đồ thị hàm số y = - 2x.

b/ Điểm A(; 4) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

c/ Tìm tọa độ điểm B, biết B thuộc đồ thị hàm số trên và B có tung độ là 4.

Bài 4: (1điểm) Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 và z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3. Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Đáp án có trong file tải. Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 2 có đáp án - Đề 2. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 3.481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm