Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 học kì 1 có đáp án năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIN HỌC LỚP 7 M 2020
1. Mục tiêu
1.1. Kiến thức: Nội dung kiến thức bài 1, 2, 3, 10 trong sách giáo khoa tin học lớp 7
1.2. năng: Rèn luyện năng trình bày một bài kiểm tra tin học
1.3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận trong khi làm bài kiểm tra
2. Chuẩn bị của giáo viên học sinh
2.1. Chuẩn bị của giáo viên
- Xây dựng ma trận, nội dung kiến thức cần kiểm tra, hướng dẫn chấm biểu điểm cho
bài kiểm tra, đề kiểm tra
2.2. Chuẩn bị của học sinh
- Ôn tập kĩ nội dung kiến thức đã được ôn tập, đồ dùng học tập đầy đủ
3. Tiến trình tổ chức học tập
3.1. Ổn định tổ chức (1 phút)
3.2. Kiểm tra bài (Không kiểm tra)
3.3. Bài mới
Giáo viên phát đề kiểm tra cho học sinh
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
1. Chương trình
bảng tính là gì?
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Nhận biết thanh
công cụ, ô tính
2
1
10 %
Hiểu chương
trình bảng tính
1
2
20%
3
3
30%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
2. Các thành phần
chính d liệu trên
trang tính
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Nhận biết các
dạng d liệu
các thành phần
trang tính
2
1
10%
Chọn được c
đối tượng trên
trang tính
1
2
20%
3
3
30%
3.Thực hiện tính
toán trên trang tính
Số câu:3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Biết nhập tự
đầu tiên
1
0.5
0.5%
Cách nhập
công thức
1
2
20%
3
3
30%
4. Luyện gõ phím
nhanh bằng Typing
Test
Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Hiểu ứng dụng
của phần mềm
1
0.5
0.5%
Vận dụng được
các lệnh
1
0.5
0.5%
2
1
10%
Tổng số câu: 11
Tổng số điểm: 10
100%
5
2.5
25%
2
2.5
25%
4
5
50%
11
10
100%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG THCS
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thứ . . . ngày . . . tháng . . . năm 2020
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: TIN HỌC LỚP 7
Thời gian làm bài 45 phút
Điểm
Lời Phê Của Giáo Viên
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau (mỗi câu đúng 0,5 điểm):
Câu 1: Thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng nh :
A. Thanh công cụ B. Thanh bảng chọn C. Thanh công thức
Câu 2: Vùng giao nhau giữa cột hàng
A. Dữ liệu B. Công thức
C. Khối D. Ô
Câu 3: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây:
A. tự B. Số
C. Thời gian D. Tất cả các kiểu dữ liệu trên
Câu 4: Địa chỉ của ô được chọn hiển thị đâu trên trang tính?
A. Ô tính. B. Thanh trạng thái. C. Hộp tên. D. Thanh công thức.
Câu 5: Gi sử ta bảng tính sau:

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 7 năm 2020 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 học kì 1 có đáp án năm 2020 - 2021 có đầy đủ đáp án và ma trận. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô và các em học sinh, giúp các em ôn tập chuẩn bị cho các đề kiểm tra Tin học 7 tiếp theo.

Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 học kì 1 có đáp án năm 2020 - 2021 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 trên VnDoc. Đây là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết, cũng như ôn tập cho kì thi giữa kì 1 và học kì 1 sắp tới. Chúc các em học tốt. 

Trên đây là Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 học kì 1 có đáp án năm 2020 - 2021. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Đánh giá bài viết
6 1.273
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 7

Xem thêm