Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý 7 Chương 1: Quang học

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT 7 CHƯƠNG 1
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
Bài 1. ( 2,0 điểm )
a) Nêu khái niệm về: Nguồn sáng, vật ng cho 3 ví dụ minh họa v nguồn sáng vật sáng.
b) Thế nào tia sáng chùm sáng? bao nhiêu loại chùm sáng? Vẽ hình minh họa các loại
chùm sáng đó.
Bài 2. ( 2,0 điểm )
a) Nêu khái niệm về: bóng tối bóng nửa tối?
b) Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực gì?
Bài 3. ( 3,0 điểm )
a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Phát biểu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng?
b) Hãy vẽ tia phản xạ của tia sáng SI các nh vẽ sau:
Bài 4. ( 3,0 điểm )
a) So sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm gương cầu lồi?
b) Cho điểm ng A đặt trước gương như hình vẽ. c định điểm tới I
của tia ng đi từ điểm sáng A đến gương rồi phản xạ lên ơng cho tia
phản xạ đi qua điểm B cho trước?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT 7 CHƯƠNG 1
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)
Câu 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ?
A. Khi mắt ta ớng vào vật
B. Khi mắt ta phát ra những tia ng đến vật
C. Khi ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta
D. Cả A, B C đều đúng
Câu 2. Nguồn sáng :
A. Vật tự phát ra ánh sáng
B.
Vật hắt lại ánh sáng chiếu vào
C.
Vật tự phát ra ánh sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
D.
Vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó bao gồm cả vật sáng
Câu 3. Trong i trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào ?
A. Theo nhiều đường khác nhau
B. Theo đường thẳng
C. Theo đường gấp khúc
D.
Theo đường cong
Câu 4. Quan hệ giữa góc tới góc phản xạ khi tia sáng gặp ơng phẳng như thế nào ?
A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ B. Góc tới lớn hơn góc phản x
C.
Góc phản xạ bằng góc tới
D.
Góc phản x lớn hơn góc tới
Câu 5. nh của một vật tạo bởi gương phẳng như thế nào ?
A. Bằng vật B. Lớn hơn vật C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật.
Câu 6. nh của một vật tạo bởi gương cầu lồi như thế nào ?
A. Bằng vật B. Lớn hơn vật C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật.
Câu 7. Vật sáng là:
A. Vật tự phát ra ánh sáng
B.
Vật hắt lại ánh sáng chiếu vào

Kiểm tra Vật Lý 7 chương 1

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra 45 phút môn Vật Lý 7 chương 1: Quang học bao gồm 2 đề khác nhau với các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh luyện tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết lớp 7 sắp tới. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý 7 Chương 1: Quang học. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Vật Lý lớp 7, Giải bài tập môn Vật lý lớp 7, Giải vở bài tập Vật Lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
83 16.044
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 7 Xem thêm