Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tin học 7 trường THCS Lê Lợi năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trường THCS Lợi. Lớp: 7 ……
Họ tên (VIết chữ in hoa):
.....................................................................
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô)
KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIN HỌC 7
(Thời gian 45 phút, không kể giao đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1: Làm việc với văn bản trong ô ta thể:
A. Thêm nội dung
B. Chỉnh sửa
C. Sử dụng các công cụ đã biết để định
dạng
D. Tất c đúng
Câu 2: Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Left
B. Table Tools/ Layout/ Insert Right
C. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 3: Để thêm một hàng nằm bên trên của ng chứa ô con trỏ soạn thảo ta thực hiện lệnh
nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Left
B. Table Tools/ Layout/ Insert Right
C. Table Tools/ Layout/ Insert Below
D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 4: Để thay đổi độ rộng của cột, hay chiều cao của hàng em kéo thả chuột khi con trỏ chuột
hình nào dưới đây:
A. Dạng hoặc
B. Dạng hoặc
C. Dạng hoặc
D. Dạng hoặc
Câu 5: Độ rộng của cột hàng sau khi được tạo:
A. Luôn luôn bằng nhau
B. Không thể thay đổi
C. th thay đổi
D. Cả 3 phương án trên đều sai
Câu 6: Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô?
A. Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ
rộng
B. Chỉ ô đó thay đổi độ rộng
C. Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ
thay đổi độ rộng
D. Cả 3 phương án trên đều sai
Câu 7: Muốn xóa cột ta nháy chuột vào ô cần xóa rồi chọn lệnh nào?
A. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete
Rows
B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete
Columns
C. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
D. Table Tools/ Layout/ Delete/Cells
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Để tạo bảng ta thể chọn nút lệnh:
A.
B.
C.
D.
Câu 9: Muốn xóa bảng, ta đặt con trỏ vào ô trong bảng rồi chọn lệnh:
A. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete
Rows
B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete
Columns
C. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete
Table
D. Table Tools/ Layout/ Delete/Cells
Câu 10: Khi o ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng?
A. Tính toán
B. So sánh
C. Sắp xếp
D. Cả 3 ý trên.
Câu 11: Bạn Trang sai một cụm từ trong văn bản dài cụm từ đó xuất hiện nhiều lần trong
văn bản. Để chỉnh sửa cụm từ đó, Trang sử dụng thanh cuốn, di chuyển con trỏ soạn thảo
chỉnh sửa cụm từ đó từ đoạn đầu cho đến hết văn bản. Theo em, Trang thực hiện công việc đó
như thế hiệu qu không?.
A. Không, rất tốn thời gian.
B. Không, vì rất mỏi mắt.
C. Không, rất d bỏ sót cụm từ sai.
D. Cả a, b, c đúng.
B. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Kết hợp nội dung cột 2 3 vào cột 1 cho phù hợp bằng cách điền thêm a,b,c... vào o khoảng
trống.
Câu 20:
Khi chọn Table chọn số cột của bảng để tạo bảng em chỉ thể tạo bảng với nhiều nhất 10
cột. Tại sao?
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
CỘT 2
CỘT 3
1.
a) Chèn cột qua trái
2.
b) Công cụ thay thế
3.
c) Lựa chọn công cụ vẽ
4.
d) Công cụ tìm kiếm
5.
e) Tách ô
6.
f) a ng
7.
g) Chèn dòng n trên
8.
h) Nhập ô
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BẢNG TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 TIN HỌC 7
Chủ đề
Câu
theo thứ
tự trong
đề
Mức độ
Một trong bốn
mức độ duy
(1, 2, 3, 4)
tả
(Mô tả chi tiết nội dung câu hỏi trong đề kiểm
tra)
Chủ đề 1:
Tìm kiếm
thay thế
Câu 11
2
Biết được cách tìm kiếm thay thế dữ liệu trong
văn bản.
Câu 12
2
Biết được cách tìm kiếm thay thế dữ liệu trong
văn bản.
Câu 15
3
kì năng tìm kiếm thay thế dữ liệu trong
văn bản.
Chủ đề 2:
Vẽ hình trong
văn bản
Câu 19
2
Biết được cách vẽ hình trong văn bản.
Chủ đề 3:
Trình bày và
định dạng
bảng
Câu 1
2
Biết xử dữ liệu trong văn bản.
Câu 2
3
Thực hiện được việc thêm/bớt dòng/cột trong
bảng.
Câu 3
3
Thực hiện được việc thêm/bớt dòng/cột trong
bảng.
Câu 4
4
Định dạng thiết kế lại bảng.
Câu 5
2
Nhận biết cách định dạng bảng.
Câu 6
4
năng định dạng bảng thuần thục.
Câu 7
3
Thực hiện được việc thêm/bớt dòng/cột trong
bảng.
Câu 8
2
Thấu hiểu cách tạo bảng nhanh.
Câu 9
3
Nắm ng xử lí bảng.
Câu 10
1
Nhận biết các lợi ích của bảng.
Câu 13
3
kĩ năng xử bảng thuần thục.
Câu 14
3
kĩ năng xử bảng thuần thục.
Câu 16
3
kĩ năng xử bảng thuần thục.
Câu 17
3
kĩ năng xử bảng thuần thục.
Câu 18
3
kĩ năng xử bảng thuần thục.
Câu 20
4
kĩ năng xử bảng thuần thục.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Tin học lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học năm học 2019 - 2020 trường THCS Lê Lợi có đáp án và ma trận, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô và các em học sinh. Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 được biên soạn bám sát chương trình học giúp các em ôn tập chuẩn bị cho các đề kiểm tra Tin học 7 tiếp theo.

Bộ đề kiểm tra 45 phút lớp 7 với đầy đủ các môn học do VnDoc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước do các thầy cô giáo có uy tin biên soạn. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng sắp tới của mình. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi.

Mời các bạn tải toàn bộ đề, đáp án và ma trận tại: Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tin học 7 trường THCS Lê Lợi năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Đánh giá bài viết
10 704
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 7 Xem thêm