Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trường THCS Ngô Sỹ Liên Tiết 16: KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học 7
Ngày kiểm tra: 09 /10/2019
MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ
Nội
dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Hai góc
đối đỉnh
Nhận biết hai góc
đối đỉnh thì bằng
nhau.
Tính được số cặp
góc đối đỉnh tạo
bởi các đường
thẳng cùng đi
qua 1 điểm
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5
1
0.5
5
2
1
10
Hai đường
thẳng
vuông góc.
Hiểu được 2
đường thẳng cắt
nhau thì không
vuông góc. Vẽ
được đường
trung trực của
đoạn thẳng, nêu
được cách vẽ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5
2
1.5
15
Góc tạo bởi
một đường
thẳng cắt
hai đường
thẳng.
Nhận biết vị t
các góc tạo bởi 1
đường thẳng cắt 2
đường thẳng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10
2
1
10
Đường
thẳng song
Nhận biết mối
quan hệ giữa tính
Vận dụng dấu
hiệu nhận biết 2
Vận dụng tiên đề
Ơ –clit để chứng
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
song, từ
vuông góc
đến song
song
vuông góc tính
song song
đt //, mối quan
hệ giữa tính (và
tính // ; T/C 2
đường thẳng //
để tính góc
CM ; //.
minh 1 đường
thẳng cắt 1 trong
2 đường thẳng
song song thì nó
cắt đường thẳng
kia
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
10
3
4
3
1
0.5
5
6
4.5
50
Định lí
Biết v hình; ghi
được GT KL
bằng kí hiệu
Số câu
Số điểm Tỉ
lệ %
1
1.5
15
Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
4
2
20
3
3
30
5
5
45
12
10
100
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
TRƯỜNG THCS NGÔ SỸ LIÊN
Họ và tên:……………………
Lớp: 7………
Tiết 16: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Môn: Hình học 7
Ngày kiểm tra: 9/10/2019
Điểm
Lời phê của cô giáo
ĐỀ 1
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm )
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu ghi vào giấy làm i:
Câu 1: Cho 2 đường thẳng xy và zt cắt nhau tại B và góc xBt có số đo bằng 70
0
. Góc zBy có số
đo là:
A.
40
0
B.
140
0
C.
70
0
D.
110
0
u 2::
Cho hình vẽ sau
a) Góc so le trong với góc
2
I
là:
A.
B
B.
C
1
C.
A
D.
I
1
b) Góc đồng vị với góc
2
I
là:
A.
B
B.
C
1
C.
A
D.
I
1
Câu 3: Nếu a (c và a // b thì
A. c // b B. c // a C. c (b D. c trùng b.
Câu 4: Câu nào sai trong các câu sau: Hai đường thẳng:
A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau.
B. Vuông góc thì tạo thành 4 góc khác góc bẹt bằng nhau.
C. Cắt nhau thì tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt.
D. Cắt nhau thì vuông góc với nhau.
Câu 5: 6 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn
góc bẹt?
A. 6 B. 12 C. 30 D. 15
II. PHẦN T LUẬN: (7 đ )
Câu 6: (1 điểm) Cho đoạn thẳng MN = 4cm.
Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng MN. Trình bày rõ cách vẽ.
Câu 7: (2 điểm) Cho hình vẽ .
a) Vì sao ED//CB ?
b) Chứng minh AC?
CB
Câu 8: (1,5 điểm) Vẽ hình, ghi GT – KL bằng kí hiệu cho định lí sau: “Nếu một đường
thẳng cắt hai đường thẳng mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau
thì cặp góc so le trong bằng nhau”
Câu 9: (2,5 đ) Cho hình vẽ biết
0 0 0
1 1
155 ; 40 ; 65A B O
.
a) Chứng minh xy // zt

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

VnDoc.com giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020 có đáp án và ma trận cho thầy cô và các em tham khảo làm tư liệu giảng dạy và học tập. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học 7 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 7 do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án và ma trận tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
37 14.901
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm