Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 có đáp án và ma trận năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTCHƯƠNG I HÌNH HỌC 7
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức bản của chương I.
2. năng: Kiểm tra kỹ năng tính toán, suy luận trong toán học...
3. Thái độ: HS cẩn thận,trung thực,nghiêm túc.
4. Hình thành phát triển năng lực cho học sinh
Năng lực suy luận, duy lôgíc; năng lực tính toán
II. PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ: Chấm điểm.
III. HÌNH THC KIỂM TRA: TN 30%- TL 70%
IV. MA TRẬN ĐỀ.
1. Ma trận nhận thức HÌNH CI
Chủ đề
Số
tiết
Tầm
quan
trọng (%)
Trọng
số
Đ/c quan
trọng
Tổng
Thang
điểm
Điểm
tròn
1. Hai góc đối
đỉnh
2
15
3
15
45
1,6
1,5
2. Hai đường
thẳng vuông
góc
2
15
2
10
20
7,3
1,0
3. Các góc tạo
bởi 1 đường
thẳng cắt 2
đuờng thẳng
1
10
2
15
30
1,1
1,5
4. Hai đường
thẳng song
song
2
15
3
15
45
1,6
2,0
5. Tiên đề Ơ-
Clit về đuờng
thẳng song
song
2
15
3
15
45
1,6
1,5
6. Từ vuông
4
30
3
30
90
3,3
2,5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
góc đến song
song
Tổng
13
100
100
275
10
10
2. Ma trận đề kiểm tra
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Hai góc
đối đỉnh
Hiểu khái
niệm 2 góc
đối đỉnh
Biết vẽ 2 góc
đối đỉnh với 1
góc cho trước
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%
1
1
10%
2
1.5đ
15%
2. Hai
đường
thẳng
vuông góc
Biết khái
niệm 2
đường
thẳng vuông
góc
Hiểu khái
niệm 2
đường thẳng
vuông góc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%
1
0.5
5%
2
10%
3. Các góc
tạo bởi 1
đường
thẳng cắt 2
đuờng
thẳng
Biết sử
dụng đúng
tên gọi của
góc tạo bởi
1 đt cắt 2 đt
Vận dụng được
tính chất của
góc so le trong
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%
1
1
10%
2
1.5đ
15%
4. Hai
đường
thẳng song
song
Biết 2
đường
thẳng song
song
Hiểu tính
chất của 2
đường thẳng
song song
Vận dụng vẽ
hình
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%
1
1.5
15%
2
2,0đ
20%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. Tiên đề
Ơ-Clit về
đuờng
thẳng song
song
Biết tiên đề
Ơ-clit
Vận dụng tính
chất để làm bài
tập
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
0.5
5%
2
1,5 đ
15%
6. Từ
vuông góc
đến song
song
Biết quan
hệ 2 đt cùng
vuông góc
hoặc cùng
song song
với đt thứ 3
Hiểu quan
hệ 2 đt cùng
vuông góc
hoặc cùng
song song
với đt thứ 3
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%
2
2
20%
3
2.5đ
25%
Tổng số
câu
Tổng
sốđiểm
%
4
2.0
20%
1
0.5
5%
4
4
40%
3
3
30%
1
0.5
5%
13
10
=100%
3. Bản tả ma trận đề
- Hai góc đối đỉnh:
+ Hiểu khái niệm 2 góc đối đỉnh
+ Biết vẽ 2 góc đối đỉnh với 1 góc cho trước
- Hai đường thẳng vuông góc:
+ Biết khái niệm 2 đường thẳng vuông góc
+ Hiểu khái niệm 2 đường thẳng vuông góc
- Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đuờng thẳng:
+ Biết sử dụng đúng tên gọi của góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt
+ Vận dụng được tính chất của góc so le trong
- Hai đường thẳng song song:
+ Biết 2 đường thẳng song song

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 năm 2019 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và ma trận, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra định kì 1 tiết sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 có đáp án và ma trận năm học 2019 - 2020 là đề kiểm tra định kì 45 phút nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án và ma trận tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 có đáp án và ma trận năm học 2019 - 2020. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 555
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm