Đề kiểm tra 45 phút chương 2 Hình học 7 có đáp án - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2
TOÁN 7
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
TN
TL
TL
TN
TL
TN
TL
TL
TN
Chủ đề 1- Tổng
ba góc trong một
tam giác
Số câu
Số điểm - Tỉ lệ
%
Tính một góc
trong tam
giác
c1;
Tính góc
C9
Tính
góc
Bài 1
1
0.25-2.5%
1
0.25-2.5%
1
1-10%
2
0.5-
5.0%
1
1-
10%
Chủ đề 2- Hai
tam giác bằng
nhau; Định Py-
Ta-Go; Tam giác
cân
Số câu
Số điểm - Tỉ lệ
%
c10;
c11
Tính
độ dài
cạnh
Bài 2
Bài 3
c12
2
0.5- 5.0%
2
2-20%
1
0.25-2.5%
5
1.25-
12.5%
2
2-
20%
Chủ đề 3-
Các trường hợp
bằng nhau của
hai tam giác
Số câu
Số điểm - Tỉ lệ
%
Nhận biết các
TH bằng
nhau của hai
tam giác
C3;c4;c5;c6;
c7
5
1.25-12.5%
5
1.25-
12.5%
Chủ đề 4- Bài
toán hình học
vận dụng tổng
hợp kiến thức
Số câu
Số điểm - Tỉ lệ
%
Chứng
minh 2
tg
bằng
nhau
Bài 4a;
bài 4b
Chứn
g
minh
song
song
Bài
4c
2
2-20%
1
1-
10%
2
2-20%
1
1-
10%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ:
6
1.5-15%
3
0.75-7.5%
5
5-50%
1
0.25 2.5%
1
1-
10%
12
3.0
30.0%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS …………… KIM TRA 1 TIT CHƯƠNG 2
MÔN HÌNH HỌC 7
A./ TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Tổng số đo ba góc của một tam giác bằng bao nhiêu độ ?
a. 90
0
b. 180
0
c. 60
0
d. 45
0
Câu 2: Cho
ABC =
HIK thì
a. AB = IK b. AC = HI c.
C K
d.
A I
Câu 3: Hai tam giác ABC A'B'C' (hình bên)
bằng nhau theo trường hợp nào ?
a) c-g-c b) g -c- g c) c-c-c
Câu 4: Hai tam giác ABC ADC (như hình sau ) bằng nhau theo trường hợp nào ?
a) c-g-c b) g -c- g
c) c-c-c d) cạnh huyền - góc nhọn
Câu 5: Hai tam giác ABC A'B'C' (như hình sau ) bằng nhau theo trường hợp nào ?
a) c-g-c b) g -c- g
c) c-c-c d) cạnh huyền - góc nhọn
Câu 6: Hai tam giác vuông sau đây bằng nhau theo trường hợp nào ?
a) hai cạnh c vuông b) cạnh huyền góc nhọn
c) 1 cạnh gv 1 góc nhọn kề d) cạnh huyền - cạnh gv
Câu 7: Hai tam giác vuông sau đây bằng nhau theo trường hợp nào ?
a) hai cạnh c vuông b) cạnh huyền góc nhọn
c) 1 cạnh gv 1 góc nhọn kề d) cạnh huyền - cạnh gv
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Cho tam giác ABC cân tại C thì
a) AB = BC b) AC = BC c) BA = AC d)
0
90C
Câu 9: Cho
ABC cân tại A
0
40B
thì ta
a)
0
40A
b)
0
50A
c)
0
100A
d)
0
90A
Câu 10: Cho tam giác ABC, vuông tại C . Theo định Py-ta-go thì ta hệ thức nào ?
a)
2 2 2
AB BC AC
b)
2 2
BC AB AC
c)
2 2 2
AC AB BC
d)
2 2 2
BC AB AC
Câu 11: Nếu tam giác ABC vuông A AC = 3cm thì
a)
2 2
3BC AC
b)
2 2
3BC AB
c)
2 2
9BC AB
d)
2 2
9BC AB
Câu 12: Cho
ABC vuông cân tại A, theo định Py-ta-go ta hệ thức
a)
2 2
2.BC AB
b)
2 2
4.BC AB
b)
2 2
2BC AB
d) Tất cả đều
đúng
B./ TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1(1đ): Tính x trong các hình sau
Bài 2 (1 đ):
Cho
ABC= DEF
.Tính chu vi
ABC, biết rằng AB= 4 (cm), BC= 6(cm),
DF = 5 (cm)
Bài 3 (2đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6 (cm) , AC = 8(cm).Tính BC
Bài 4: ( 3đ)
Cho tam giác
ABC AB = AC, trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho
AM = AN. Gọi H trung điểm của BC.
a./ Chứng minh:
ABH =
ACH.
b./ Gọi E là giao điểm của AH v NM. Chứng minh:
AME =
ANE
c./ Chứng minh: MM // BC.
hình 2
40
60
C
B
A
x

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán 7 có đáp án

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 Hình học 7 - Đề 2 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết Toán 7.. Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 7 có đầy đủ đáp án và ma trận, sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới của mình.

Để giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì 1 tiết, VnDoc giới thiệu bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 với đầy đủ các môn học cho các em tham khảo, ôn luyện. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 45 phút chương 2 Hình học 7 có đáp án - Đề 2. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm