Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Số 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi giữa học 2 lớp 9 môn Hóa học - Số 1
Đề 1
   
     
      
    
    
A. Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm)
Câu 1:     
 
    
 
       
 
    
 
    
Câu 2:         
       
Câu 3:         
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


 
 

 
 
Câu 4:           
 
 

 
 

 

 

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
 




 
 

  
Câu 5:      
             
           
Câu 6:             
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Câu 7:         
 
 
 
 
Câu 8:        


       
Câu 9:          
 
 
 
 
Câu 10:      
  
  
 
 
 
 
Câu 11: 
  

      
   
   
     
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
    
       


       


Câu 12:            
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
B. Tự luận: (7 ,0điểm)
Câu 13: (2,0 điểm)
        
 

 

 

 
 
Câu 14: (5,0 điểm)
                    
               
                 
       
             
              
Đáp án đề kiểm tra giữa học 2 môn a học lớp 9

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Để củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao trong bài thi giữa học kì 2 môn Hóa học các bạn học sinh lớp 9 hãy nhanh tay tải ngay tài liệu: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Số 1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 1

TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: HÓA HỌC LỚP 9

A. Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm)

Câu 1: Mê tan có nhiều trong:

A. CH4 có nhiều trong nước ao.

B. CH4 có nhiều trong các mỏ (khí, dầu, than).

C. CH4 có nhiều trong nước biển.

D. CH4 có nhiều trong khí quyển.

Câu 2: Hidrocacbon nào sau đây chỉ có liên kết đơn.

A. Metan

B. Axetilen

C. Etilen

D. Etan

Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều là hidro cacbon:

A. C2H4. C3H8, C2H4O2, CH3Br

B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, CaCO3

C. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5Cl

D. CH4, C5H12, C2H2, C2H6

Câu 4: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng trùng hợp:

A. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

B. CH2 = CH2 + Br2 → BrCH2 - CH2Br

C. nCH2 = CH2 → (-CH2-CH2-)n

D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Câu 5: Đốt cháy 0,224 lit khí metan.

Thể tích khí cacbonic thải ra ngoài không khí ở cùng điều kiện là:

A. 2,24 lit

B. 0,672 lit

C. 0,224 lit.

D. 0,112 lit

Câu 6: Trong những chất sau , những chất nào đều là chất hữu cơ:

A. C2H6 , C2H5OH, NaHCO3, CH3NO2

B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, Na2CO3

C. C2H6, C2H5OH, CaCO3, CH3NO2

D. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5OH

Câu 7: Chất có liên kết ba trong phân tử là:

A. CH4

B. C2H4

C. C2H2

D. C2H6

Câu 8: Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là:

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Câu 9: Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là:

A. CH4

B. C2H4

C. C2H2

D. C6H6

Câu 10: Khí metan phản ứng được với:

A. HCl, H2O

B. HCl, Cl2

C. Cl2, O2

D. O2, CO2

Câu 11: Khí C2H2 có lẫn CO2, SO2 và hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua:

A. Dung dịch nước brom dư.

B. Dung dịch kiềm dư.

C. Dung dịch NaOH dư rồi qua H2SO4 đặc.

D. Dung dịch Brom dư rồi qua H2SO4 đặc.

Câu 12: Dãy chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hidro cacbon:

A. C3H8O, C6H5Br, C6H12O6.

B. C2H4O2, Na2CO3, C2H4.

C .CH4, C2H2, C5H12.

D. CO2, CH3COOH, C2H4O2.

B. Tự luận: (7 ,0điểm)

Câu 13: (2,0 điểm)

Viết các phương trình hóa học sau: (2,0 điểm).

a/ CH4 +Cl2

b/ C2H2 +O2

c/ C2H2 +Br2

d/ CH4 + H2O →

Câu 14: (5,0 điểm)

a/ Đốt cháy 5,6 lít etilen. Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí (các thể tích khí đo ở đktc) (2,5 điểm)

b/ Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen ở (ĐKTC) đi qua bình đựng dung dịch brom, thì lượng brom tham gia phản ứng là 8g.

b1/ Khí nào ở trên đã bị dung dịch brom hấp thụ. (0,5 điểm)

b2/ Khối lượng khí đó đã bị brom hấp thụ là bao nhiêu? (2,0 điểm)

Để xem và tải toàn bộ nội dung đề thi mời các bạn ấn link TẢI VỀ bên dưới

.............................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Số 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 5.113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm