Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3 là tài liệu tổng hợp các bài tập toán nâng cao lớp 3 hay, hữu ích, bao gồm các bài toán theo các chuyên đề, được sắp xếp từ dễ đến khó dành cho các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo tham khảo và học tập.

1. Dạng Toán Tìm X

6. X x 5 + 122 + 236 = 633

7. 320 + 3 x X = 620

8. 357 : X = 5 dư­ 7

9. X : 4 = 1234 dư­ 3

10. 120 - (X x 3) = 30 x 3

11. 357 : (X + 5) = 5 dư­ 7

12. 65 : x = 21 d­ư 2

13. 64 : X = 9 d­ư 1

14. (X + 3) : 6 = 5 + 2

15. X x 8 - 22 = 13 x 2

16. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

17. X+ 13 + 6 x X = 62

18. 7 x (X - 11 ) - 6 = 757

19. X + (X + 5 ) x 3 = 75

20. 4 < X x 2 < 10

21. 36 > X x 4 > 4 x 1

22. X + 27 + 7 x X = 187

23. X + 18 + 8 x X = 99

24. (7 + X) x 4 + X = 108

25. (X + 15) : 3 = 3 x 8

26. (X : 12) x 7 + 8 = 36

27. X : 4 x 7 = 252

28. (1+ x) +(2 + x) + (3 + x) + (4 + x) + (5 + x) = 10 x 5

29. (8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

2. Các bài toán tính chu vi- diện tích của một hình

1. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài bằng 65m. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

2. Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 6cm và giữ nguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vuông và diện tích miếng bìa giảm.

3. Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm 8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

6. Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

7. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46cm. Chiều dài bằng 15cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

8. Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm 8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3.

9. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 16 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

10. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng 32cm2.

11. Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng 27cm2.

12. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Tính diện tích của hình chữ nhật.

13. Người ta đã ghép 5 viên gạch hình vuông để được một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạch bằng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

14. Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

3. Các bài toán tính quãng đường - thời gian

1. Lan học xong bài hết 1 giờ 10 phút. Hồng học xong bài nhiều hơn Lan 36 phút. Hỏi cả hai bạn học xong bài hết thời gian bao nhiêu phút?

2. Một người đi xe gắn máy được 120m trong 1/10 phút. Vậy 45 giây người đó đi được là bao nhiêu mét?

3. Vừ A Páo đi bộ mỗi giờ được 4km. Hỏi Vừ A Páo đi từ nhà đến trường mất bao lâu biết rằng nhà Páo cách trường 3km.

4. Đường từ nhà An đến trường phải đi qua nhà Cường. Khoảng cách từ nhà Cường tới trường dài gấp 2 lần từ nhà Cường tới nhà An. An đi từ nhà đến nhà Cường hết 5 phút, mỗi phút đi được 60m. Quãng đường từ nhà An đến trường bao nhiêu mét?

5. Ô tô chạy 3 chặng đường với thời gian khác nhau. Chặng thứ nhất ô tô chạy hết 1/4 giờ. Chặng thứ hai ô tô chạy hết 16 phút, chặng thứ ba hết 1/5 giờ. Hỏi ô tô chạy 3 chặng đó trong bao nhiêu phút?

6. Một người đi xe máy trong 9 giờ được 315 km. Hỏi người đó cứ đi như vậy thì 6 giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

7. Một thùng có thể chứa được 200l nước. Cho ba vòi cùng chảy vào thùng đó. Vòi thứ nhất chảy 4l nước trong 1 phút. Vòi thứ hai chảy 6l nước trong 1 phút. Vòi thứ ba chảy 10l nước trong 1 phút. Tính thời gian cả ba vòi cùng chảy để đầy thùng?

4. Các bài toán tính chu vi- diện tích của một hình

1. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài bằng 65m. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

2. Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 6cm và giữ nguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vuông và diện tích miếng bìa giảm.

3. Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

5. Các bài toán về tiền Việt Nam

1. Mẹ mua cho Bình 2 thước kẻ và 3 bút chì. Biết giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng, giá tiền một bút chì là 2000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

2. Mẹ mua cho Lan 3 quyển vở và 4 thước kẻ, giá tiền mỗi quyển vở là 3500 đồng, giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là bao nhiêu?

3. Lan mua 2 quyển sách và một quyển vở hết tất cả 12000 đồng. Phượng mua 2 quyển sách và 2 quyển vở như thế hết tất cả 14000 đồng. Tính giá tiền một một quyển sách.

6. Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

7. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46cm. Chiều dài bằng 15cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

8. Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3.

..........................................................................................

Trên đây VnDoc chỉ show một số chuyên đề cho HSG, các bạn hãy nhấn tải về ở cuối bài viết này để xem trọn bộ. Ngoài các bài tập trên, các bạn có thể tham khảo thêm: 71 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 hay dành cho thầy cô và các em học sinh khá giỏi luyện tập nhằm củng cố lại kiến thức, ôn thi học sinh giỏi.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
142 45.370
Sắp xếp theo
    Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm