Cách xếp loại học lực cấp 2

7 5.956

Cách xếp loại học lực cấp 2

Trong hoạt động giáo dục, xếp loại học lực là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của học sinh. Vậy cách xếp loại học lực cấp 2 như thế nào? Tại sao phải đánh giá học lực học sinh? Mời các bạn cùng tham khảo cách xếp loại học lực cấp 2 qua bài viết dưới đây.

Hướng dẫn xếp loại học lực cấp 2

1. Những căn cứ để đánh giá xếp loại về học lực

Thứ nhất, dựa vào kết quả các môn học theo quy chế cho điểm trên 10 được quy định cụ thể. Với học sinh THCS, bao gồm các môn học sau:

Văn và Tiếng Việt

Lịch sử

Địa lý

Giáo dục công dân

Toán học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Mỹ thuật

Thể dục

Ngoại ngữ

Lao động kỹ thuật

Thứ hai, chế độ cho điểm:

Số lần kiểm tra cho từng môn học

Trong mỗi học kỳ, học sinh được kiểm tra ít nhất:

Các môn học có từ 2 tiết/tuần trở xuống: 4 lần

Các môn học có từ 2.5- 3 tiết/tuần: 6 lần

Các môn học có từ 4 tiết/tuần: 7 lần

Cách xếp loại học lực cấp 2 và những thông tin giáo viên cần nắm được

Số lần kiểm tra cho từng môn học

Những loại điểm kiểm tra:

Kiểm tra miệng

Kiểm tra viết 1 tiết

Kiểm tra cuối học kỳ

Trường hợp học sinh thiếu điểm kiểm tra miệng, có thể thay thế bằng kiểm tra 15 phút. Với những môn trong phân phối chương trình không quy định kiểm tra viết tiết phải được kiểm tra 15 phút để đủ số lần quy định.

Thứ ba, hệ số các loại điểm kiểm tra:

Kiểm tra miệng, 15 phút: tính hệ số 1

Kiểm tra 1 tiết: tính hệ số 2

Kiểm tra học kỳ: tính hệ số 3

2.Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học lực học sinh THCS

Căn cứ vào điểm trung bình các môn học kỳ và cả năm, xếp loại học tập được chia thành 5 loại là: Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Cụ thể như sau:

Loại giỏi: điểm trung bình các môn đạt từ 8 điểm trở lên

Loại khá: điểm trung bình môn đạt 6.5- 7.9

Loại trung bình: điểm trung bình môn đạt từ 5.2-6.4

Loại yếu: điểm trung bình môn đạt từ 4.0-4.9

Loại kém: không đạt những tiêu chuẩn xếp loại trên.

3. Sử dụng kết quả xếp loại học lực học sinh THCS

Kết quả xếp loại học lực của học sinh sẽ được sử dụng để đánh giá và xét cho học sinh lên lớp và để đánh giá xếp loại khen thưởng. Cụ thể là:

Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại để xét cho học sinh lên lớp

Cho học sinh lên lớp thẳng với những học sinh đáp ứng đủ điều kiện:

Nghỉ học không quá 45 ngày trong năm học

Được xếp loại học lực, đạo đức cả năm từ trung bình trở lên

Cho ở lại lớp với những trường hợp:

Học sinh nghỉ quá 45 ngày trong một năm học

Có học lực cả năm xếp loại kém

Có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại yếu.

Thi lại các môn học và rèn luyện thêm trong hè

Với những trường hợp học sinh không thuộc loại ở lại lớp hẳn được nhà trường xét cho thi lại các môn học hay rèn luyện trong hè. Nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh thi lại và rèn luyện:

Thi lại các môn học

Điểm bài thi lại được sử dụng để thay thế cho điểm trung bình cả năm của môn đó. Khi đã được tính lại, những học sinh có điểm trung bình môn đạt 5.0 trở lên sẽ được lên lớp.

Trên đây là một số thông tin về cách xếp loại học lực cấp 2. Ngoài ra các thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu báo cáo sơ kết học kỳ I, Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ I của giáo viên bộ môn, Mẫu báo cáo của giáo viên chủ nhiệm cuối học kỳ I.... Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

Đánh giá bài viết
7 5.956
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm