Cấu trúc đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1 năm 2019 - 2020

Tài liệu Cấu trúc đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 8 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh 8 mới gồm cấu trúc chi tiết đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 học kì 1 theo từng kỹ năng tiếng Anh khác nhau như: Nghe, Năng lực ngôn ngữ, Đọc hiểu & Viết giúp quý thầy cô ra đề thi đạt yêu cầu và các em học sinh luyện thi hiệu quả.

*Xem thêm một số đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 chương trình mới học kì 1 có đáp án:

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 8 năm 2019 - 2020

I. Nghe (6 câu, tổng 1,5 điểm)

(Nội dung bài nghe liên quan đến kiến thức từ bài 1 đến bài 8)

- Nghe và xem xét chọn đáp án đúng hoặc True/ False ( 3 câu, tổng 0,75 điểm)

- Nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống các câu cho sẵn ( 3 câu, tổng 0,75 điểm)

II. Năng lực ngôn ngữ

1. Phát âm (4 câu, tổng 1 điểm)

(Nội dung liên quan đến các từ vựng thường gặp từ bài 1 tới bài 7, các động từ thêm “ed”)

- Trắc nghiệm, chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại

1. Ngữ pháp, từ vựng

Chọn từ, cụm từ đúng để hoàn thiện câu (6 câu, tổng 1,5 điểm)

+ vocabulary (characters, places,appearance…)

+ preposition of time/ place

+ enough

+ modal verbs

+used to

+ present perfect/ present progressive tense

+ reflexive pronouns

+comparison

2. Chức năng ngôn ngữ (3 câu, tổng 0,75 điểm)

Ghép câu hỏi/ lời nói với câu trả lời, lời đáp phù hợp.

+ asking and responding for favors

+ Yes/ No question

+ Wh- questions (appearance, characters, activities,…)

3. Chia động từ ( 4 câu, tổng 1 điểm)

+ modal verbs

+ past simple tense (positive, negative)

+ present perfect tense (positive, negative)

+ used to

+ command in reported speech

III. Đọc hiểu (8 câu, tổng 2 điểm)

(Câu hỏi đi từ dễ đến khó, nội dung bài đọc liên quan tới kiến thức từ bài 1 đến bài 6)

a. Đọc đoạn văn và điền các từ còn thiếu trong đoạn văn

b. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi

True/ False

Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

IV. Viết (5 câu, tổng 2,5 điểm)

a. Sắp xếp câu dựa vào các từ cho sẵn:

+ Used to

+ Present perfect tense

+ Enough

+ Commend/ request

+ reported speech

b. Viết câu theo các từ gợi ý

+ enough

+ request/ command/ advice in reported speech

+used to

Trên đây là Ma trận đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 2.619
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm