8A5 Trần Gia Bảo Toán học lớp 8

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, BC = 10cm. Kẻ đường phân giác BD

a/ Tính AC, AD và DC

b/ Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC và AB.AC = HA.BC

c/ Tính diện tích của tam giác HAC

3
3 Câu trả lời
 • Đậu Phộng
  Đậu Phộng

  a)

  Áp dụng định lí Pytago vào ΔABC vuông tại A, ta có:

  AB2 + AC2 = BC2

  => AC2 = BC2 − AB2 = 102− 62 = 64

  hay AC = 8 (cm)

  Xét ΔABC có BD là đường phân giác ứng với cạnh AC (gt)

  Nên: \frac{AD}{AB}=\frac{CD}{BC} (Tính chất đường phân giác của tam giác)

  Hay: \frac{AD}{6}=\frac{CD}{10}

  mà AD + CD = AC = 8cm (D nằm giữa A và C)

  nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

  \frac{AD}{6}=\frac{CD}{10}=\frac{AD+CD}{6+10}=\frac{AC}{16}=\frac{8}{16}=\frac{1}{2}

  Do đó: \left\{\begin{matrix} \frac{AD}{6}=\frac{1}{2}\\\frac{CD}{10}=\frac{1}{2} \end{matrix}\right. ⇔\left\{\begin{matrix} AD=3cm \\ CD=5cm \end{matrix}\right.

  0 Trả lời 11:36 07/06
  • Đinh Đinh
   Đinh Đinh

   b)

   Xét ΔABH vuông tại H và ΔCBA vuông tại A có

   góc A = 90o

   góc ABH: chung

   Do đó: ΔABH∼∼ΔCBA (g-g)

   Suy ra: AB/HA = AC/CB (Các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

   hay AB.AC = HA.BC (đpcm)

   0 Trả lời 11:41 07/06
   • Sếp trong nhà
    Sếp trong nhà

    c) AC2 = HC.BC

    64 = HC.10

    HC = 6,4cm

    Xét ΔAHC vuông tại H:

    AC2 = AH2 + HC2

    => AH2 = AC2 - HC2

    AH2 = 82 - 6,42

    => AH = 4,8

    Diện tích tam giác AHC là:

    S = 1/2 (AH×HC) = 1/2(4,8×6,4) = 15,36 (cm2)

     

    0 Trả lời 11:53 07/06

    Toán học

    Xem thêm