Long Tiếng Anh

Viết lại câu: Cities/the/is/Da Nang/famous/one/of/in/most/VietNam

Cities/the/is/Da Nang/famous/one/of/in/most/VietNam

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bông
  Gấu Bông

  Da Nang is the most famous cities one in the Viet Nam

  0 Trả lời 22:15 02/02
 • Mỡ
  Mỡ

  Da Nang is one of the most famous cities in Vietnam.

  0 Trả lời 22:15 02/02
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  => Da Nang is one of the most famous cities in Vietnam.

  0 Trả lời 22:16 02/02

Tiếng Anh

Xem thêm