Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Có hai đàn gà, đàn gà thứ nhất có 39 con, đàn gà thứ hai ít hơn đàn gà thứ nhất 9 con.

Có hai đàn gà, đàn gà thứ nhất có 39 con, đàn gà thứ hai ít hơn đàn gà thứ nhất 9 con. Hỏi đàn gà thứ hai có bao nhiêu con?

4
4 Câu trả lời
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  Số gà của đàn thứ hai là:

  39 – 9 = 30 (con gà)

  Đáp số: 30 con gà

  0 Trả lời 17:45 24/09
  • Bắp
   Bắp

   Số gà của đàn thứ hai là: 39 – 9 = 30 (con gà)

   Đáp số: 30 con gà

   0 Trả lời 17:45 24/09
   • Kim Ngưu
    Kim Ngưu

    Số gà của đàn thứ hai là: 39 – 9 = 30 (con gà)

    Vậy số đàn gà t2 có 30 con gà

    0 Trả lời 17:45 24/09
    • Nguyên Lê
     Nguyên Lê

     Đàn gà thứ hai có số con là:

             39 - 9 = 30 (con)

                  Đáp số: 30 con 

     0 Trả lời 10:10 26/09
     Toán học Xem thêm