Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Lạng Sơn năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Lạng Sơn năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Lạng Sơn đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Lạng Sơn

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

I.

1. B

2. A

3. C

4. D

5. B

II.

1. A

2. D

3. B

4. A

5. D

6. A

7. C

8. B

9. D

10. C

III.

1. information; 2. totally; 3. predict; 4. pronunciation; 5. reliable

IV.

1. B

2. B

3. C

4. D

5. A

V.

1. C

2. D

3. A

4. D

5. D

VI.

1. enoguh to take the driving test

2. is the highest (mountain) in the world

3. said that he is the best pianist in his country

4. going out for lunch

5. smoke a lot (when he was young)

VII.

1. Christmas is the biggest festival in many countries

2. My daughter is interested in playing chess

3. I congratulated on him winning the prize

4. What will you take into account when you choose your career?

5. We have a break with tradition of this year’s festival by featuring modern dances along side the traditional one

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Lạng Sơn Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Lạng Sơn 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Ngày 08/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Lạng Sơn chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Lạng Sơn có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Lạng Sơn có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 219
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm