Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Long An năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Long An năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Long An đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Long An

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Long An năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

I. 

1. do; 2. will become; 3. have polluted; 4. starts; 5. spent; 6. studying

II.

1. because; 2. Although; 3. to; 4. in; 5. of

III.

1. useful; 2. pollution; 3. impolitely

IV.

1. trends; 2. famous; 3. follow; 4. most; 5. are; 6. shoppers

V.

1. important alternative energy

2. releasing harmful gases

3. It can be used to produce electricity as long as the sun exists and sunlight is available everywhere.

4. People only need some solar panels

VI.

1. he joined in the football match training

2. will be used in the future

3. I studied harder enough. I could get better grades.

4. I bought from the bookstore yesterday was very interesting.

VII

1. It is dangerous for students to go to school by electric bikes without wearing helmets

2. If we are not aware of protecting wildlife. there will be nothing left for the future generations

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Long An Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Long An 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Ngày 07/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Long An chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Long An có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Long An có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 265
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm