Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Ninh Thuận năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Ninh Thuận có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Ninh Thuận đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Ninh Thuận 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Ninh Thuận Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Ninh Thuận 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

1. C

2. A

3. B

4. C

5. C

6. D

7. A

8. B

9. C

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. B

16. A

17. C

18. B

19. D

20. A

21. B

22. D

23. A

24. C

25. B

26. A

27. B

28. C

29 - Peter is not old enough to drive a car.

30 - In spite of the terrible weather, we had a good time.

31 - Do your parents let you watch TV late last night?

32 - If I had a map, I could show the way.

33 - A supermarket was built near the airport last year.

34 - The boys said they had to try their best to win the match

35 - Julia started working for this company six year ago.

36 - My friend, whose motorbike was stolen last week, has decided to buy a bicycle.

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Ninh Thuận 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. A

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. A

8. C

9. A

10. D

11. A

12. D

13. C

14. B

15. B

16. B

17. B

18. C

19. C

20. B

21. B

22. B

23. C

24. C

25. B

26. D

27. D

28. B

29. B

30. C

31. C

32. A

33. A

34. B

35. C

36. If he didn’t speak so quickly, I could understand him.

37. All the prisoners will be caught again tonight

38. How beautiful those pictures are!

39. I am used to getting up early in the morning.

40. The water was not warm enough for the children to swim.

41. Anna if/ whether she went to school on Sunday.

42. planting some trees around your house to get more fresh air

43. I had enough money to buy that electric bike

44. Nga two hours a day to practice English with her friends

45. was an excellent runner in the 32nd Sea Games

IV. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Ninh Thuận năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 Ninh Thuận năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Ninh Thuận tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Ninh Thuận có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm