Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh trường chuyên Lam Sơn số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh trường chuyên Lam Sơn do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh trường chuyên Lam Sơn

PART A:

I.

1. B

2. C

3. B

II.

4. B

5. C

PART B:

I.

6. attracts

7. discovered

8. to invited

9. has not smoked / has not been smoking

10. (should) be brought

II.

11. information

12. pollute

13. inattentive

14. suitably

15. differences

III.

16. A

17. C

18. B

19. A

20. C

21. A

22. D

23. B

24. A

25. D

PART C:

I.

26. healthily; 27. sure; 28. obligations; 29. have; 30. for

II.

31. D

32. A

33. B

34. C

35. D

III.

36. A

37. C

38. C

39. B

40. B

PART D:

I.

41. If Peter didn't have a lot of English homework, he could hang out with his friends.

42. The boy said (that) he would complete his assignment soon.

43. I wish everybody in the world had enough food and places to live in.

44. The runners were so exhausted that they couldn't finish the race.

45. Dishwashers are said to have been used by many families so far.

II.

46. Linda's mother has cooked some dishes which are still so hot.

47. The boy succeeded in passing the entrance exam to Lam Son Gifted High School.

48. Would you mind lending me your calculator?

49. Inexperienced as he was, he was offered the job.

50. We should take weather conditions into account before setting off.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh trường chuyên Lam Sơn, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 344
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm