Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh An Giang năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 An Giang  có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 An Giang đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh An Giang 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 001

1. C

2. A

3. D

4. D

5. D

6. C

7. D

8. B

9. C

10. B

11. B

12. D

13. A

14. D

15. B

16. B

17. C

18. B

19. C

20. D

21. A

22. A

23. A

24. D

25. C

26. B

27. D

28. C

29 - her if/ whether she was a student

30 - was not told that Jack was ill.

31 - improtant (for you) to wear helmet when you do any dangerous sport

32 - not being good at English, she still tries to talk with native speakers./ the fact that she is not good at English, she still tries to talk with native speakers.

33 - The man whose daughter we saw last week is a famous actor.

34 - Unless she studies hard, she will fail in the exam

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh An Giang Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 An Giang 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh An Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh An Giang

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh An Giang 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 001

1. C2. A3. A4. A. 5. A6. D7. D
8. C9. C10. C11. D12. A13. B14. A
15. A16. B17. A18.

MÃ ĐỀ 002

1. he was working in a hospital

2. have been read carefully

3. very interesting to listen to his lectures

4. was broken, he managed to attend the meeting

5. The girl who lives next door to us is very friendly

6. If he pays a visit to his grandparents, they will be very happy

7. D

8. D

9. B

10. B

11. C

12. A

13. A

14. A

15. C

16. C

17. A

18. C

19. A

20. D

21. D

22. D

23. B

24. A

25. B

26. A

27. A

28. A

29. A

30. B

31. C

32. C

33. D

34. A

IV. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT An Giang tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm