Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa số 2

Đề ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa

Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa năm 2024 với nội dung bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. returned B. received C. attacked D. concealed

2. A. exams B. doors C. tests D. stays

3. A. of B. cafe C. knife D. leaf

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. population B. historical C. reputation D. archeology

5. A. festival B. igloo C. effort D. result

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

6. The ground is wet. It (rain) ______________.

7. There's someone behind us. I think we (follow) ______________.

8. He should know how (use) ______________ the lift, but if he doesn't you'd better show him.

9. It took us ages to get used to (live) ______________ in flats.

10. If I (be) ______________ you, I would take his advice.

Trên đây là Đề tiếng Anh thi vào 10 Thanh Hóa năm 2024. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 trên đây sẽ giúp các em làm quen cấu trúc đề thi hiệu quả.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 1.661
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm