Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Bình năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Bình năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Bình

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Mã đề 102

1. pollution

2. country

3. for

4. crowded

5. producing

6. bring

7. Three main types of educational institutions are primary schools, secondary schools and universities

8. Morning school begins at nine o’clock

9. Yes, it is

10. Pupils have holidays at Christmas, easter and in summer

11. A

12. C

13. D

14. B

15. A

16. D

17. B

18. C

19. A

20. C

21. D

22. B

23. comfortable

24. childhood

25. question is difficult, Linda solved it in two minutes

26. she wanted to send her daughter to a university in Australia

27. met my old teacher was five months ago

28. Last week, he suggested going to Phong Nha cave but I was busy

29. My mother is the person who taught me the first lesson on kindness

30. was listening

31. had

32. to operate

33. gave

34. playing

35. are planted

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Bình Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Quảng Bình 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Bình năm 2023 - 2024

Ngày 06/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Quảng Bình chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Quảng Bình có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Quảng Bình tại:

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Quảng Bình năm 2023
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2023

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Bình có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 170
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm