Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Tây Ninh năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Tây Ninh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Tây Ninh 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 743

1. C

2. B

3. A

4. B

5. B

6. A

7. B

8. A

9. C

10. B

11. D

12. D

13. D

14. A

15. A

16. A

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. C

23. C

24. A

25. C

26. D

27. B

28. A

29. C

30. D

31. B

32. A

33. B

34. A

35. C

36. C

37. A

38. D

39. D

40. C

MÃ ĐỀ 485

1. D

2. D

3. B

4. C

5. A

6. C

7. B

8. D

9. A

10. A

11. B

12. D

13. C

14. B

15. D

16. A

17. C

18. B

19. B

20. C

21. B

22. D

23. A

24. D

25. A

26. B

27. C

28. C

29. A

30. B

31. B

32. D

33. C

34. B

35. D

36. B

37. C

38. D

39. C

40. D

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Tây Ninh Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Tây Ninh 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Tây Ninh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Tây Ninh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Tây Ninh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Tây Ninh

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tây Ninh có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Thi vào lớp 10

    Xem thêm