Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sơn La năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Sơn La năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. VnDoc gửi tới các bạn Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị kèm đáp án tham khảo sau khi hết thời gian làm bài.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Sơn La, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Sơn La 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Sơn La năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Mã đề 305

1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. D

7. B

8. A

9. B

10. A

11. A

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. D

22. B

23. D

24. B

25. B

26. D

27. C

28. B

29. C

30. D

31. C

32. A

33. D

34. C

35. A

36. A

37. B

38. D

39. A

40. A

41. B

42. C

43. B

44. A

45. A

46. A

47. B

48. C

49. D

50. D

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Sơn La Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Sơn La 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sơn La năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sơn La năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sơn La năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sơn La năm 2024

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Sơn La 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Sơn La năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 104

1. B

2. D

3. C

4. C

5. C

6. B

7. C

8. A

9. A

10. A

11. B

12. D

13. A

14. D

15. C

16. A

17. B

18. B

19. B

20. D

21. C

22. D

23. A

24. B

25. D

26. C

27. B

28. C

29. D

30. B

31. A

32. B

33. B

34. A

35. D

36. C

37. A

38. D

39. A

40. D

41. C

42. B

43. A

44. B

45. A

46. B

47. A

48. D

49. C

50. A

IV. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Sơn La năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Sơn La năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Sơn La tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sơn La có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm