Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 357

11. B

12. C

13. D

14. C

15. C

16. A

17. B

18. D

19. B

20. A

21. B

22. C

23. A

24. C

25. A

26. A

27. D

28. B

29. B

30. B

31. A

32. B

33. A

34. C

35. A

36. D

37. A

38. D

39. D

40. C

41. A

42. A

43. A

44. A

45. A

46. A

47. B

48. C

49. D

50. D

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Bắc Ninh 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh Chính thức 2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh Chính thức 2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh Chính thức 2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh Chính thức 2024

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 168

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. B

12. D

13. A

14. A

15. A

16. D

17. D

18. A

19. D

20. A

21. C

22. C

23. B

24. D

25. A

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. D

33. B

34. D

35. A

36. A

37. B

38. A

39. A

40. D

41. A

42. B

43. B

44. B

45. B

46. D

47. D

48. C

49. D

50. A

MÃ ĐỀ 472

11. D

12. A

13. B

14. B

15. A

16. B

17. B

18. C

19. C

20. C

21. C

22. B

23. D

24. A

25. D

26. C

27. A

28. B

29. C

30. A

31. A

32. D

33. A

34. C

35. B

36. C

37. B

38. D

39. D

40. A

41. C

42. A

43. A

44. B

45. B

46. B

47. A

48. B

49. C

50. A

IV. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh Chính thức 2023

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Bắc Ninh 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Bắc Ninh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Bắc Ninh đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm