Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 huyện Thanh Oai, Hà Nội

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2023 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions

1. A. garnishes

B. notices

C. relaxes

D. preserves

2. A. afford

B. staple

C. occasion

D. ancient

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

3. A. surface

B. remind

C. wander

D. spacecraft

4. A. carnival

B. astronaut

C. nomadic

D. satisfy

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

5. Nowadays there are(A) more (B) and more places when (C) we cannot (D) use our phone.

6. Since erecting(A) in 1886, the (B) Statue of Liberty has served (C) as a symbol of (D) freedom.

7. When(A) I arrived at her house (B ), I found that she has been (C) out with her new friend without (D) leaving me a note.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions

8. If you want to stay ____________, don’t eat too much and take plenty of exercise.

A. healthful

B. healthily

C. healthy

D. health

9. If you can give me one good reason for your acting like this, ____________ mention this incident again.

A. I will never

B. I never

C. will I never

D. I don’t

10. The soybean contains vitamins, essential minerals, ____________.

A. a high protein percentage

B. and a high percentage of protein

C. Since a high percentage of protein

D. of which a high protein percentage

Tải file để xem chi tiết

Đáp án đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 huyện Thanh Oai

1. D

2. A

3. B

4. C

5. C

6. A

7. C

8. C

9. A

10. B

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. A

22. D

23. B

24. C

25. A

26. C

27. D

28. B

29. C

30. C

31. A

32. D

33. D

34. B

35. A

36. A

37. D

38. B

39. D

40. B

Xem tiếp: Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Ba Đình, Hà Nội năm 2023 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2023, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 1.255
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm