Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Ninh năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 01/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Quảng Ninh chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Quảng Ninh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Ninh

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. C

2. B

3. C

4. A

5. A

6. D

7. A

8. B

9. C

10. D

11. A

12. C

13. B

14. A

15. D

16. B

17. C

18. B

19. writer; 20. healthy; 21. heavily; 22. memorize; 23. inexperienced

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. B

30. C

31. D

32. D

33. B

34. B

35. A

36. he was trying his best to prepare for the exam

37. old enough to drive a car

38. had a map, I could show you the way.

39. of my house has been repaired by him

40. up with the contant noise of the traffice in the city

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Ninh Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Quảng Ninh 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh năm 2023 - 2024

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Quảng Ninh tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 626
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm