Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Giang năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Giang năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Bắc Giang có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Bắc Giang đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Giang 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

TRẮC NGHIỆM

9. C

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. C

16. D

17. B

18. B

19. D

20. C

21. D

22. D

23. A

24. C

25. B

26. C

27. D

28. B

29. A

30. B

31. D

32. B

TỰ LUẬN

I.

1 - The bottles were recyles by the community

2 - She asked me when the meeting would start

II

1 - If I were creative, I could design my own clothes

2 - Teenagers are the most active users on social media

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Giang Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Bắc Giang 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Giang

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Giang 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 203

Phần A: Trắc nghiệm

9. A

10. A

11. B

12. D

13. B

14. A

15. B

16. C

17. D

18. D

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. C

29. D

30. C

31. A

32. B

Phần B: Tự luận

I.

1. I didn’t expect my teacher to give us so much homework

2. Emma didn’t go to school yesterday because she was ill

II.

1. Helen has been chosen as the new monitor of our class

2. The man said he would try to finish the work that afternoon

IV. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Bắc Giang năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Bắc Giang tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Giang có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm