Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sóc Trăng năm 2024

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Sóc Trăng năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Sóc Trăng có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Sóc Trăng đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Sóc Trăng 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Sóc Trăng Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Sóc Trăng 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

1. D

2. C

3. B

4. A

5. A

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. B

14. A

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. C

21. D

22. D

23. D

24. D

25 - Traditional

26 - development

27 - economical

28 - B

29 - C

30 - A

31 - C

32 - D

33 - She was born on July 31st, 1965

34 - There are 7 books in the Harry Potter series

35 - No, she wasn’t

36 - It was 10 years

37 - Rowling may not release the 8th book

38 - Long got wet because he forgot to bring his raincoat

39 - Although Miss Henny spole slowly, I didn’t understand what she was saying.

40 - If you eat too much sugar, you will get health problems.

41 - Lisa has painted the picture for two hours.

42 - Amy asked me what kind of music I was listening to then.

43 - The plants were grown in the glasshouse with much care and attention.

44 - I wish I could help you now.

45 - many foreign visitors love Pho, which is famous a Vietnamese dish.

46 - What about turning off electrical appliances when not using them?

47 - She will take part in a campaign next month

48 - C

49 - B

50 - A

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Sóc Trăng năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 Sóc Trăng năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Sóc Trăng tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Sóc Trăng có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm