Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ 2024

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Phú Thọ 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Phú Thọ 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Phú Thọ 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Phú Thọ 2024

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Câu I

1. D

2. B

3. C

4. C

Câu II

1. C

2. B

3. B

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. D

10. A

11. A

12. D

13. C

14. B

15. A

16. C

Câu III

1. A

2. B

3. B

4. D

Câu IV

1. to control

2. seeing

3. haven’t kept

4. were playing

Câu V

1. musician

2. happily

3. lengthen

4. unforgettable

Câu VI

1. D

2. B

3. A

4. C

Câu VII

1. A

2. D

3. C

4. B

Câu VIII

1. Yes, it did.

2. When France decided to have a big fair to exhibit its good and wares

3. Because they thought it looked like a giant skeleton and was not atttractive at all

4. It is sometimes considered as a man-made wonder

Câu IX

1. Their detailed plan will be announced next week.

2. Bill said he was going to school library then

3. If some people don’t care much about the environment, they wil keep making it worse

4. My father hasn’t been working for an engineering company for 15 years.

5. Playing basketball is safer than playing ice hockey

6. Because the weather in the mountains was extremely bad, we are no longer considering our skiing trip.

IV. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Thọ năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 Phú Thọ năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Phú Thọ tại:

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Phú Thọ có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Phú Thọ đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm