Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Hậu Giang năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hậu Giang

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hậu Giang năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. D

2. C

3. B

4. A

5. C

6. B

7. C

8. B

9. D

10. A

11. C

12. C

13. B

14. A

15. D

16. B

17. B

18. B

19. B

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. C

26. B

27. A

28. A

29. A

30. B

31. D

32. C

33. AI Chatbots are being used right now.

34. Mike wishes he took part in the football match training.

35. Mr. Brown said that he was working in an office.

36. William has worked as a computer programmer for 5 years.

37. My mother used to make me clean my own room every Saturday.

38. If you change the way you learn vocabulary, you will improve your English.

39. Sophia is the most excellent student in her class.

40. It is dangerous for students to go to school by electric bikes without wearing helmets.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hậu Giang Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hậu Giang 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hậu Giang Chính thức

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hậu Giang Chính thức

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hậu Giang Chính thức

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hậu Giang năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Hậu Giang tại:

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hậu Giang năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Hậu Giang có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hậu Giang, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hậu Giang có đáp án

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm