Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội số 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following sentences

Question 1. There are usually a lot of parties ___________ New Year’s Eve.

A. with

B. for

C. in

D. on

Question 2. Nam wanted to know what time ___________.

A. the movie began

B. did the movie begin

C. the movie begins

D. does the movie begin

Question 3. No one died in the accident, ___________?

A. did they

B. did he

C. didn’t they

D. didn’t he

Question 4. Sarah has to stay ib bed for a few days ___________ she is sick

A. and

B. but

C. although

D. because

Question 5. The village ___________ in a landslide that took place this early morning.

A. are buried

B. was buried

C. were buried

D. buried

*Tải file để xem chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội số 2, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
3 1.647
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm