Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP HCM năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh TpHCM 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. C

2. B

3. B

4. A

5. D

6. A

7. C

8. D

9. C

10. B

11. A

12. A

13. B

14. C

15. C

16. A

17. B

18. C

19. D

20. A

21. C

22. D

23. F

24. F

25. F

26. T

27. B

28. C

29 - preparation

30 - experienced

31 - beautify

32 - effective

33 - assistance

34 - successfully

35 - Everyone of us should follow the example set by Uncle Ho, our beloved leader.

36 - Studying abroad gives students opportnites to learn about different cultures

37 - The children are keen on making models of animals in their free time.

38 - If I were you, I would go to the dentist twice a year

39 - It has been 2 years since I participated in a competition.

40 - Because he performed well, he was nominated as a singer of the year.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hồ Chí Minh 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Tham khảo bản chép tay

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hồ Chí Minh 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hồ Chí Minh 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hồ Chí Minh 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hồ Chí Minh 2024

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. B

2. B

3. D

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. A

10. A

11. D

12. C

13. A

14. D

15. D

16. D

17. A

18. B

19. A

20. C

21. D

22. C

23. T

24. F

25. F

26. T

27. A

28. C

29. beneficial

30. contestant

31. homeless

32. Nearly

33. conclusion

34. surfing

35. is not only expensive but also dangerous to our environment

36. started off the concert by presenting a mashup of their hit ones

37. If you change the way you learn vocabulary, you can improve your English

38. Robert suggested that those empty bottle (should) be collect for recycling

39. Tom is very lazy, so he can’t get good marks at school.

40. Michael is fond of playing foodball after school

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh Chính thức 2023

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hồ Chí Minh 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025

Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Hồ Chí Minh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bộ đề thi vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh tại:

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hồ Chí Minh năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP. Hồ Chí Minh có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm