Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2024 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Nam Từ Liêm

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct sentence which is similar in meaning to the first one

Question 1: “Would you like to come out to dinner with me tonight, Jenny?” Paul said.

A. Paul invited Jenny going out dinner with him last night.

B. Paul invited Jenny to go out dinner with him tonight.

C. Paul suggested that Jenny goes out to dinner with him that night.

D. Pail invited Jenny to go out to dinner with him that night.

Question 2: Vietnam is a tropical country. It has a lot of beautiful scenery.

A. Viet Nam is a tropical country which it has a lot of beautiful scenery.

B. Viet Nam is a tropical counry which has a lot of beautiful scenery.

C. Viet Nam is a tropical counry who has a lot of beautiful scenery.

D. Viet Nam is a tropical counry where has a lot of beautiful scenery.

Question 3: There is not a big yard in our school, so we can’t play sports at school.

A. If there was a big yard in our school, we could play sports at school.

B. If there was a big yard in our school, we can play sports at school.

C. If there wasn’t a big yard in our school, we couldn’t play sports at school.

D. If there is a big yard in our school, we could play sports at school.

Question 4: She hasn’t played the piano for five years.

A. She doesn’t play the piano five years ago.

B. The last time she played the piano was five years ago.

C. The last time she played the piano is five years ago.

D. She played the piano five years ago.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct sentence that is best written the words/ phrases given

Question 5: It/ say/ that/ Covid-19/ pose/ terrible threats/ humans nowadays.

A. It was said that Covid-19 to pose terrible threats to human nowadays.

B. It was say that Covid-19 poses terrible threats to human nowadays.

C. It is said that Covid-19 poses terrible threats to human nowadays.

D. It is say that Covid-19 poses terrible threats to human nowadays.

Question 6: I/ never/ meet/ intelligent/ person/ than/ her/ before.

A. I have never met a so intelligent person than her before.

B. I have never met a so intelligent person than her before

C. I have never met a more intelligent person than her before

D. I have never met such a most intelligent person than her before

Question 7: He/ bright/ student/ that he/ solve all the math probems

A. He was so a bright student that he could solve all the math problems.

B. He was such a bright student that he could solve all the math problems

C. He was so bright student that he could solve all the math problems

D. He was such bright student that he could solve all the math problems

Question 8: Paul and Joseph/ wish/ they/ on holiday/ Brazil/ instead of/ stay at home.

A. Paul and Joseph wish they will on holiday in Brazil instead of staying at home.

B. Paul and Joseph wish they were on holiday in Brazil instead of stay at home.

C. Paul and Joseph wish they were on holiday in Brazil instead of staying at home.

D. Paul and Joseph wish they will be on holiday in Brazil instead of stay at home.

*Tải file để xem chi tiết*

Đáp án đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội số 2

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

6. C

7. B

8. C

9. A

10. A

11. D

12. D

13. B

14. C

15. D

16. B

17. C

18. C

19. B

20. D

21. A

22. C

23. C

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. D

32. C

33. C

34. A

35. A

36. C

37. B

38. A

39. C

40. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2024, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 2.330
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Duyen LeLe
    Duyen LeLe Phần ảnh bạn chụp bị lặp trang, bạn có thể reup lại được ko?
    Thích Phản hồi 20/05/23

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm