Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2023 số 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2023 số 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

PHẦN A: NGỮ ÂM

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. arranged B. wanted C. climbed D. stayed

2. A. festival B. cultural C. sculpture D. virtual

3. A. oceanic B. remote C. occasion D. metro

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. population B. government C. understand D. scientific

5. A. event B. behave C. surprise D. damage

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

6. Richard said that he (not be)................... to London before

7. The educational campaign about recycling (take place) ...................  at 9.30 a.m next Sunday

8. When I came to the party, Sally and Tom (dance) …………………………..

9. The number of people using public transport (drop)………………………..……..slightly in the past few years

10. I wish I (have)................... a new laptop now

II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.

11. It is ...................  to translate each lesson into your language because this is not a good way to study English. (PRODUCT)

12. The spoken language differs…………………………..…….. from the written language (CONSIDER)

13. My sister came to the ...................  that she should take the teaching job (CONCLUDE)

14. The recent hurricane caused ...................  damage. (WIDE)

15. They've ................... the kitchen by building over part of the garden. (LARGE)

*Tải file để xem chi tiết*

Xem tiếp: Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 quận Hà Đông Hà Nội năm 2023 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2023 số 1, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
2 7.579
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm