Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bạc Liêu năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bạc Liêu năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 30/05/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Bạc Liêu có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bạc Liêu, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Bạc Liêu

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bạc Liêu năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Mã đề 203

Part 1

1. D

2. C

3. D

4. B

5. D

6. B

7. A

8. C

9. A

10. D

11. C

12. C

13. A

14. C

15. C

16. A

Part 2

17. D

18. B

19. D

20. B

21. D

22. A

23. C

24. C

Part 3

1. He was born in Milan, Ohio

2. No, he didn’t

3. In 1877, he invented the phonograph.

4. Power grid system could generate electricity and deliver it to homes through a network.

Part 4

1. Would you mind sending that mail for me?

2. If you send your order by tax, we will deliver the goods immediately

3. I wish I were the manager of this company

4. The people who called yesterday want to buy the house.

5. He asked me what I was doing then.

6. He has worked at the company for five years.

7. Because it was so late, he found it unacceptable to send them all away

8. I am looking forward to hearing from you soon.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Bạc Liêu Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Bạc Liêu 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2023 - 2024

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Bạc Liêu năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bạc Liêu có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 1.235
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm