Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 132

1. A

2. B

3. B

4. D

5. A

6. D

7. A

8. D

9. C

10. D

11. C

12. B

13. B

14. C

15. B

16. C

17. B

18. A

19. A

20. A

21. D

22. A

23. B

24. D

25. D

26. A

27. A

28. A

29. B

30. C

31. A

32. C

33. A

34. B

35. A

36. A

37. B

38. A

39. C

40. D

41. D

42. C

43. B

44. C

45. D

46. D

47. B

48. C

49. D

50. C

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Nghệ An 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 211

1. D

2. C

3. D

4. B

5. A

6. B

7. D

8. B

9. C

10. A

11. C

12. A

13. A

14. C

15. A

16. A

17. B

18. B

19. B

20. C

21. A

22. B

23. B

24. D

25. B

26. A

27. C

28. D

29. D

30. A

31. C

32. A

33. C

34. A

35. A

36. C

37. B

38. C

39. A

40. D

41. D

42. D

43. C

44. C

45. D

46. B

47. D

48. B

49. D

50. A

IV. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Nghệ An năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Nghệ An tại:

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Nghệ An có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm