Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị năm 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Trị năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 02/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Quảng Trị chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Quảng Trị có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Quảng Trị đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Trị

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Section II

1. A

2. A

3. B

4. C

5. C

6. C

7. B

8. A

9. C

10. A

Section III

Part 1

1. C

2. A

3. C

4. B

Part 2

1. B

2. A

3. C

4. C

Part 3

1. by

2. is

3. too

4. in

Section IV

Part 1

1. I wish I had a new laptop now.

2. Because of the heavy rain, we were late for school

3. I thanked the man who helped me move the suicase

4. No one in my class is more intelligent than Nam

Part 2

1. Nam spends two hours playing basketball with his friends everyday

2. I have lived in this town for five years

3. A new bike was bought last week

4. He asked his sister where she would spend the summer vacation

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Quảng Trị Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Quảng Trị 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị năm 2023 - 2024

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Quảng Trị tại:

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 408
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm