Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên 2023

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Thái Nguyên năm 2023 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Thái Nguyên

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

MÃ ĐỀ 402

1. A

2. C

3. C

4. A

5. C

6. C

7. B

8. A

9. A

10. D

11. C

12. B

13. B

14. B

15. B

16. C

17. A

18. D

19. D

20. D

21. C

22. A

23. B

24. D

25. B

26. A

27. B

28. C

29. B

30. A

31. D

32. D

33. C

34. C

35. D

36. D

37. A

38. B

39. A

40. D

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Thái Nguyên Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Thái Nguyên 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên năm 2023 - 2024

Ngày 06/06/2023, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Thái Nguyên chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Thái Nguyên có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2023 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Thái Nguyên tại:

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Thái Nguyên năm 2023
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 277
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm