Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. A

2. D

3. C

4. B

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. C

11. A

12. C

13. E

14. A

15. C

16. D

17. G

18. A

19. B

20. B

21. A

22. D

23. F

24. T

25. T

26. B

27. D

28. B

29. A

30. D

31 - I wish I had a three-month summer holiday.

32 - My brother told me (that) he didn’t like sitting in front of a screen all day.

33 - I was invited to the part by Minh last week.

34 - What was the weather like?

35 - His sister can speak English more fluently than him.

36 - For many people, choosing between a private school or a public one is just a matter of choice

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Đồng Nai 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Đồng Nai 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Đồng Nai 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Đồng Nai 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Đồng Nai 2024

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. C

2. B

3. A

4. D

5. C

6. D

7. B

8. A

9. D

10. C

11. B

12. C

13. C

14. A

15. F

16. B

17. E

18. C

19. A

20. D

21. B

22. D

23. A

24. C

25. D

26. B

27. A

28. C

29. B

30. A

31. to seeing you again.

32. have not been answered properly

33. Would you like to go the party tonight?

34. I used to go to the park with my parents.

35. My father learned that I had passed the entrance exam, so he was pleased.

IV. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai  Chính thức 2023

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Đồng Nai  2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai năm 2023

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Đồng Nai tại:

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Đồng Nai năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Đồng Nai có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Đồng Nai đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai có đáp án.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm